tisdag 23 december 2008

Invandring och sexuell hälsa

(Hela inlägget mer eller mindre kopierat från Fria Nyheter)

Som Fria Nyheter tidigare berättat om (här) så utgörs de flesta nya hiv-fallen i Sverige utav smittade invandrare som kommer hit. Endast ungefär hälften av de asylsökande accepterar det frivilliga HIV-test som alla som söker asyl erbjuds gratis. År 2004 accepterade exempelvis 60 procent av de asylsökande att HIV-testas och under 2005 var det knappt 40 procent.(källa)

Chefen för socialstyrelsens smittskyddsenhet har tidigare kritiserat att så få testas och menar på att det riskerar orsaka smittspridning från invandrare som inte vet om sin sjukdom. (källa)

Andelen hivsmittade bland en del invandrargrupper är stor i jämförelse med befolkningen i övrigt. Landstinget i Västerbotten har valt att förmedla statliga medel till vissa invandrarorganisationer så att de kan informera om hur man undviker smittspridning.(källa)

Bland de HIV-bekämpningsprojekt som invandrarorganisationer fått pengar för under 2007 kan räknas:

Hiv/aids hälsoutbildningsprojekt för afrikanska immigranter i Västerbotten", African Resource Centre (ARC), Umeå

”Kulturinformatörer från skilda nationaliteter”, Invandrar- och kulturinformatörsföreningen, Umeå

”Västerbottens gemensamma aktion mot hiv/aids", Islamiska föreningen i Umeå

”Skellefteå gemensamma kraft mot hiv/aids”, Somaliska föreningen i Skellefteå

Möte med Somaliska riksförbundet:

Somaliska riksförbundet:

"Vi arbetar även med att öka medvetenheten och därmed minska spridning av sexuellt överförbara sjukdomar,. Särskilt ligger fokus på HIV/AIDS. Förutom det ovan nämnda informerar vi även om farorna med "kulturdrogen" Khat. Och inte minst arbetar vi med att informera om kvinnlig könsstympning. " (källa)

Inför valet 2006 presenterade Nyamko Sabuni ett tiopunktsprogram där flera av punkterna var åtgärder mot könsstympning och andra sedvänjor som inriktar sig på flickor/unga kvinnors underliv. Ahmed Hersi, folkpartistisk landstingspolitiker och ordförande för Somaliska föreningen i Umeå, krävde att Nyamko skulle avgå. (källa)

Ahmed Hersi


Bloggen tar nu jullov några dagar och passar på att önska alla läsare en riktigt god jul.

lördag 20 december 2008

Umeå Boskola

AB Bostaden i Umeå anordnar tillsammans med Medborgarservice, AB Bostaden, Umeå energi, Hyresgästföreningen, ABF och Folksam en skola i hur man bor i lägenhet. Utbildningen bedrivs för tillfället endast på arabiska, somaliska och Amharinja.

"
− Jag fick ingen information, inget papper om vad
som gäller när vi flyttade in. Det enda vi skulle göra
var att skriva under ett obegripligt kontrakt som vår handläggare från Migrationsverket sa var okej, säger Jabouri som är en man med en bekymrad rynka i pannan.

Han ger uttryck åt den känsla av utsatthet som de
andra runt bordet kan känna igen. Det handlar om
så mycket mer än att bara veta vad som gäller kring boendet. Frågan är hur de ska hitta sin plats i detta
nya land och varför den information kommunen
erbjudit är så mager.
"

Stackars kolonisatörer.

Hor vi göra för att bo i sån lägenhet? hor använda man toaletten?

källa

"Alla kommer från Irak" anger källan. Enligt migrationsverket vägrade 95 procent av de som sa sig komma från irak under 2007 visa upp någon som helst form av identitetshandlingar så hur många på bilden som verkligen kommer från Irak är svårt att säga.

onsdag 17 december 2008

Världsunik arbetskraftsinvandringslag

Tobias Billström - migrationsminister

"migrationsministern berättade att den här lagen är unik i hela världen eftersom det inte finns några restriktioner för arbetskraftsinvandringen, vilket det gör i alla andra länder. Som kvoter och poängsystem etc. Här är det enbart arbetsgivarna som bestämmer vem/vilka de vill anställa."

Källa

måndag 15 december 2008

Det går vilt till i Vilhelmina

I vilhelmina gick det vilt till idag. Vid lunchtid idag var det bråk mellan asylsökande ungdomar från två olika folkgrupper födda 1990-1996 (enligt deras uppgedda födelseår får vi väl tillägga) vid migrationsverkets lokaler. (källa) Fyra fick åka till sjukstugan.

Vid fyrasnåret blossade bråket upp igen. Denna gång var tio ungdomar inblandade. Kniv och avslagen flaska användes som tillhyggen. En man med skärskador fick åka till sjukstugan. (källa)

På med spännbälte, munkorg och handklovar och skicka hem kräken till långtbortistan.

Kö utanför ambassaderna

SvD skriver idag om de nya arbetskraftsinvandringsreglerna. Några citat:

"Nu på morgonen köar människor utanför svenska ambassader runtom i världen. De ansöker om arbetstillstånd enligt den nya lag som träder i kraft i dag."

"
Om ansökan uppfyller kraven kan människor – trots att de har arbetat i Sverige illegalt – få arbetstillstånd."

Artikel i SvD

Hos Merit Wager skrev häromdagen en migrationsverksanställd om sina tankar om hanteringen av sökande inom migrationsverket:

"

Vi nu är fullt sysselsatta med att ge AT-UND (undantag från kravet att inneha arbetstillstånd) till alla, till och och med till sjuka asylsökande pensionärer som aldrig haft någon avsikt att jobba här. Alla ska ha AT-UND före den 15 december! Oavsett om de sökt det eller inte.

En intressant sak har jag noterat: Personer som bott illegalt i Sverige sedan deras ansökningarna avslagits och vilkas avvisnings/utvisningsbeslut nu har preskriberats och som ansöker om asyl på nytt är alltid väldigt måna om att poängtera att de minsann är rekorderliga människor nu och villiga att arbeta och följa den svenska lagen och de svenska myndigheternas beslut, vilket de ju inte gjorde när det gällde avvisningsbeslutet som ju inte var ett riktigt och rättvist beslut.

De har inte begått brott - förutom brottet att ha vistats här illegalt och arbetat här illegalt, vilket ju inte var ett riktigt brott utan bara ett beslut som de var tvungna att ta på grund av de inte fick en rättvis bedömning av sina asylskäl. De är fortfarande svårt traumatiserade och väldigt sjuka på alla sätt och vis, nu finns det heller inga asylskäl kvar, men de arbetar heltid och de är förstås mest intresserade av att nu få uppehållstillstånd som arbetskraft.

Dessa personer har aldrig ens gett in några id-handlingar, vi har ingen aning om vilka de är. Vi vet till exempel inte om A som jobbar på restaurangen B sedan ett halvår tillbaka verkligen är A, och vi förstår inte hur man kan bli anställd någonstans i Sverige, ens som vikarie, utan att visa vem man är.

"

fredag 12 december 2008

Ny arbetskraftsinvandringslag 15:e december

Den 15:e december börjar en ny lag gälla för arbetskraftsinvandring från tredje världen.

Miljöpartiet har tillsammans med regeringen drivit igenom den nya lagen. Så här har SR tidigare skrivit i frågan: (källa)

"Det viktigaste, enligt miljöpartiets gruppledare i riksdagen Mikaela Valtersson, är att inte en myndighet ska avgöra om det råder brist på arbetskraft, utan att det är fritt fram för exempelvis en ryss eller afrikan att börja arbeta inom vilket område som helst bara hon får ett riktigt arbete.

– Det är upp till arbetsgivaren att själv avgöra om det råder brist om man har behov av arbetskraft utanför EU-området eller inte. Någon annan ordning är helt orimlig och gör att det blir ett ineffektivt system som inte möjliggör för människor att komma hit, säger Mikaela Valtersson."

Mikaela Valtersson

Om någon av invandrarföretagarna i västerbotten vill hjälpa en av sina landsmän att komma till Sverige är det bara att anställa denne nästa gång det behövs en ny diskplockare till restaurangen.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att arbetslösheten kommer att stiga till nio procent 2010. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger att "Arbetslösheten väntas öka mest bland ungdomar, men också mycket bland utlandsfödda. De är en av Arbetsförmedlingens prioriterade grupper," (källa)

På sin egen hemsida (här) listar Mikaela sina viktigaste argument för reformen. Bland annat anser hon att

"Det behövs ett inflöde av människor i arbetsför ålder för att säkra tillgången på arbetskraft både i näringslivet och i den offentliga sektorn. "

Regeringens lagrådsremiss vad gäller de nya reglerna för arbetskraftsinvandring återfinns här

onsdag 10 december 2008

Uranjägare i Åsele med mera

Företaget Uranium Prospect har ansökt hos bergsstaten om att få leta uran i Åsele. (källa)

Landsförrädaren KG Abramsson går ut i Västerbotten Folkblad och propagerar för uranbrytning i Vilhelmina.

Kommunfullmäktige i Vilhelmina röstade nej till att ge företag rätt till uranprospektering i Vilhelmina, anledningen tycks främst ha varit att uranbrytning har negativa konsekvenser för miljön i gruvans närhet. KG tycks mena på att tillgången på uran på världsmarknaden i framtiden är osäker och att vi därför måste förbereda oss på att bryta malm själva. (VF:s artikel)

I Sorsele har en ung man blivit dömd för misshandel. Av följande mening att döma: "Men väl i köket på deras boende slog den ene till den andre i huvudet med ett dricksglas." kan man ana att det rör sig om ensamkommande. Verkar inte som om den dömde skall utvisas dock, vilket kan tyckas vara en självklarhet åtminstone om han inte vid tiden för gärningen beviljats PUT. (artikel)

Mot kommunfullmäktiges uttryckliga vilja har naturvårdsverket valt att sätta upp ett fjällområde inom Sorsele kommun på sin nationalparksplan. (källa)

I Boden tycks stamstriderna fortsätta. Den fjärde december fick polis tillkallas till centrala Boden för att tala med kombatanterna(källa). Tidigare på dagen hade polisen fått åka till en skola i Boden för att ta hand om kombatanter.(källa)

I Umeå har en rotvälsketalande man attackerat en kvinna som var ute för att rasta sin hund, men av någon anledning har lokalmedia valt att göra ett undantag och berätta vad de känner till om mannens etnicitet så bloggen har inte så mycket ytterligare fakta att tillägga.

lördag 6 december 2008

Umeå stadsförsamling anställer muslim

I Kalmaritiska lokaltidningen Östran står idag följande att läsa :

"Svenska kyrkan - Umeå stadsförsamling - önskar anställa en muslim på upp till 25% arbetstid 1 jan-30 juni nästa åt med mölighet till förlängning. Den kyrkligt anställda muslimen, som alltså ska vara troende, ska tillsammans med en pedagog och en präst möta elever i årskurs 7 för att visa på möjligheter att leva tillsammans i fred och frid, oavsett religion, kultur och etnicitet. Ungdomar ska få fördjupa sig i vad respekt innebär i ord och handling. Projektet genomförs på skoltid."

Umeå stifts tidigare kyrkoherde Håkan Holmlund gick i pension tidigare i höstas. Den tillträdande kyrkoherden Kenneth Nordgren utsågs i mars men kommer inte att tillsätta tjänsten förrän i januari. Det är sålunda något oklart vem som bör hållas ansvarig. Möjligen är det ett beslut på politisk nivå.

De västerbottniska lokaltidningarna rapporterade tidigare i veckan om att en 57-årig organisationsordförande misshandlat en organisationskollega på ett "politiskt möte".

Fria Nyheter har kunnat berätta (se här) att organisationen ifråga är "Islamiska föreningen i Umeå" så beteckningen "politiskt möte" kan verka något vilseledande...

Förmodligen tyckte inte Islamska föreningens ordförande att han fick tillräckligt med "respekt" av sin kollega och ville därför vara snäll och med "handling" lära honom att visa mer respekt. En naturbegåvning i att lära ut respekt alltså. Kenneth Nordgren, rekryteringsfrågan är löst.

torsdag 4 december 2008

Norrblogg

En av de ledande lokalpolitiska bloggarna från denna del av landet är norrblogg som drivs av fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten.


Hannah Bergstedt, Fredrik Lundh, Maria Stenberg och Karin Åström

Vi kan börja med att notera att ingen av ledamöterna valde att rösta emot Lissabonfördraget.
Fredrik och Hannah och Karin valde att rösta ja till fördraget emedan Maria inte behagade dyka upp vid omröstningen. Av bloggen framgår att Fredrik bara någon dag innan Lissabonfördragsomröstningen demonstrerade på Mynttorget för den svenska modellen men när det kom till omröstning valde han ändå att rösta ja till fördraget.

Fredrik kanske hoppas på en lång och lönande karriär inom sossarna, han och Hannah är trots allt födda så sent som 1977, då kanske det är bäst att protestera lite lagom och sedan rösta som partiledningen vill.

Lissabonfördraget lyser i övrigt med sin frånvaro på bloggen. Två andra frågor som man tycker borde intressera riksdagsledamöter från norrbottten men som det saknas bloggposter om är regionbildningen och Urangruvornas vara eller inte vara.

Om den föreslagna regionbildningen i norr blir verklighet kommer många administrativa tjänster försvinna från norrbotten och flyttas söderut inom myndigheter som länsstyrelsen. Skellefteås tidigare starke man och ex-landshövding i Västerbotten har tidigare talat sig varm för Urangruvor i norrbotten, trots att Urangruvor är kända för att ha starka miljömässigt negativa konsekvenser för de som bor i deras närhet.

Däremot kan man läsa om hur viktigt Fredrik tycker att det är att byta namn på "registrerat partnerskap" och kalla det för "äktenskap" samt att Fredrik uppmanar folk att gå på HBT-konferens. Fredrik tycks mena att diskrimineringen av män som tvunget vill gå omkring i klänning är ett stort samhällsproblem.

I övrigt kan man på bloggen mest läsa gnäll på regeringen utan konstruktiva motförslag, hur ledamöterna åker runt med LO till arbetsplatser och propagerar för den viktigaste fackliga frågan av alla, "vad ni än gör så rösta för helvete på socialdemokraterna", samt allmänt babbel.

onsdag 3 december 2008

AIDS-invandrerska?

Lokaltidningarna skriver idag (VK,VF) om en invandrare som anlitat sjukvården under uppgivande av falsk identitet (sin kompis). Kvinnan åkte och testade sig för en vad tidningarna betitlar "blodsmittesjukdom" som det visade sig att hon hade. Anledningen till uppgivandet av falsk identitet skall enligt kvinnan själv ha varit att hon saknade de sista fyra siffrorna i personnumret (när får man det? Får alla som har permanent uppehållstillstånd sina fyra sista siffror automatiskt? Saknade hon uppehållstillstånd?) och därför oroade sig för att behöva betala för vården.

Fria Nyheter visade häromdagen (se här) följande stapel över hur folk i Sverige HIV-smittas.
VK berättade häromdagen om en 57-årig ordförande för en politisk organisation i Umeå som åtalats för att ha misshandlat en kollega inom den politiska organisationen i samband med ett politiskt möte. Någon av bloggens läsare som sitter inne med mer info i ärendet?

fredag 28 november 2008

Exlandshövding förespråkar Urangruvor

Västerbottens förre landshövding Lorents Andersson förespråkade häromveckan att urangruvor bör öppnas i norra Sverige och att Luleå universitet ska utses till urangruveforskningscentrum.

Andersson menar på att "Det behövs forskning om hur man kan bryta uran under miljömässigt trygga former".

I Västerbottens Folkblad har Magnus Ericsson, senior partner på Raw Materials Group i oktober uttalat sig i samma ämne (här) på ett sätt man kan fundera över speciellt nu när det bara åtestår två länder innan Lissabonfördraget kan kuppas igenom:

"Ytterligare en positiv faktor är att området kommit upp på EU:s dagordning. – Det uppmärksammas alltmer att den nordiska gruvbranschen kan bidra till den europeiska försörjningstryggheten, säger Magnus Ericsson."

Kan man misstänka att de övriga länderna inte vill att Sverige själva skall få välja hur mycket Uran man vill sälja och till vilket pris, utan Sverige skall fås att sälja rabatterat Uran till EU i de kvantiteter som EU kräver?

Miljöproblemen vid Urangruvor består främst i att andelen klyvbart material är låg och man måste ta upp stora mängder sten för att få ihop en viss mängd klyvbart material (Uran, Thorium). Detta leder till att man i anslutning till Urangruvor får jättelika högar med radioaktivt grus. En bloggare med bra koll på gruvpolitiken i Sverige är annars Mats Holmström i Kiruna.

Man kan fråga sig om Lorents månne sitter med styrelseuppdrag i något gruv/prospekteringsföretag.

Stamstriderna i boden fortsatte förra veckan rapporterar Fria Nyheter.
I Luleå har en muslimsk friskola fått stänga i mitten av terminen, mer om det hos muslimska friskolan.

Rättvisepartiet byter ståndpunkt.

I augusti skrev Jan Hägglund i Västerbottens Folkblad (här):

"DE SOM FÖRSÖKTE tysta Sd-ledarna 5/8 i Umeå, genom visselpipor med mera, begick ett misstag"

Artikeln i övrigt antyder förvisso att det mest är av taktiska skäl Jan anser att man inte skall störa andra partiers torgmöten.

Nu tycks rättvisepartiet officiellt ha bytt inställning i mötessabotagefrågan. I senaste numret av sin tidning, offensiv (här), förnekar partiföreträdaren Kristofer Lundberg, årets pitebo 2003, i samband med mötesstörningar i Göteborg som rättvisepartiet deltagit i att det skulle vara odemokratiskt att störa sverigemokratiska torgmöten.

"Detta är demokrati i praktiken" säger Kristofer om störningarna.

Mötesstörarna bestod enligt GP främst av rättvisepartister och personer från iranska flyktingars riksförening. Sabotaget bestod bland annat i äggkastning, uppspelande av musik och skrän, till viss del understött av megafoner.

En och annan sten kastades också, sladden till högtalarsystemet drogs ut vid ett tillfälle och den flagga som sverigedemokraterna ställt upp bröts av.

mötesstörare i Brunnsparken

Årets pitebo 2003 hade megafonen med sig.

torsdag 27 november 2008

Ankarbarn på KFUM

Ensamkommandeimmigranterna och bröderna Mustafa och Ghaith Kinani trivdes inte i Bagdad. Via Åsele kom de att bosätta sig hos KFUM:s ensamkommandeboende i Umeå. På KFUM var det vanligt med bråk och att polisen kom på besök för att försöka tillse att de boende uppförde sig på ett mer civiliserat sätt. Förra veckan anlände så de boxningsintresserade brödernas föräldrar som anhöriginvandrare så att familjen kunde enas. Så gullesnuttigt!

Artikel i DN

Allmänna arvsfonden har undersökt fenomenet med ensamkommande och skriver så här:

"Ensamkommande barns och ungdomars situation är speciell på flera sätt. Utsattheten bottnar framför allt i att de allt som oftast inte söker sig bort från hemlandet av egen vilja utan beslutet fattas av kvarvarande vuxna, närmare av den egna familjen."

"De flesta som skickas iväg är pojkar i de övre tonåren, och de är oftast äldst bland sina syskon"

" De kommer mest från kollektivt orienterade samhällen där sammanhållningen i familjen betyder allt. Att separeras från familjenätverket i en utvecklingsmässigt känslig ålder kan utgöra en riskfaktor för vuxenblivandet p.g.a. bristen av vuxna identifikationsobjekt (Nestler, 2003). Ofta har dessa ungdomar stora krav på sig från familjen i hemlandet, eftersom de förväntas att lyckas snabbt i det nya landet och sedan hjälpa de kvarvarande."
Allmänna arvsfondens rapport

Grattis Mustafa, mission accomplished, nu har även mamsen och pappsen fått komma hit och ta del av de svenska bidragssystemen!

måndag 24 november 2008

Flykting?

22-årige Elias Kamyab från Afghanistan har fått uppehållstillstånd.

Kamyab kom till Sverige i slutet av 2004.

Enligt egen uppgift tvingades han flytta från den region han bodde (Uruzgan) i södra Afghanistan till en annan del av landet vintern 2001/2002 efter den amerikanska invasionen.

Anledningen skall ha varit att han som 14-åring var en av få icke-analfabeter i byn och hade tvingats "lära ut sunnimuslimska ritualer och läror" till de shiamuslimska byborna av Talibanerna. När Talibanerna stack efter den amerikanska invasionen ska byborna ha velat döda honom eftersom han arbetat åt Talibanerna.

Han reste till sin mammas kusin i norra delen av landet som lånade honom drygt 10 000 Euro som det skulle kosta att ta sig till Sverige.

En tisdag i början av september 2007 skulle han infinna sig hos migrationsverket i Skellefteå för att skriva på papper om att han skulle återvända hem frivilligt, men han dök aldrig upp. Kamyab hade då fått avslag på sin asylansökan för sjätte gången.

Kamyab valde att leva kvar i landet illegalt och efter några månader tog hans fall upp till förnyad prövning av migrationsverket. I november 2008 beviljades han PUT.

Kamyab har fått mycket uppmärksamhet i lokala tidningar och den statskontrollerade TV:n/radion.

Vad gäller möjligheterna att kunna utvisa Afghanistanier till en annan del av Afghanistan än den del de kommer ifrån skrev Migrationsverket så här i somras i ett annat ärende.

"Migrationsöverdomstolen säger att det får anses vara fullt möjligt, relevant och rimligt för mannen i ärendet att använda sig av ett internt flyktalternativ till t.ex. Kabul, även om han inte har ett socialt nätverk där."(källa)

Migrationsverkets generaldirektör välkomnade den vägledande domen.

Kamyab har uppenbarligen släkt i form av sin mammas välbärgade kusin i norra Afghanistan men av någon anledning anser inte migrationsverket när de för sjunde gången tar ställning i fallet att intern flykt inom landet är ett alternativ i Kamyabs fall.

Den afghanska ungdomsföreningen i Skellefteå har ett åttiotal medlemmar. På ungdomsföreningens hemsida gläder sig Kamyab åt mötesstörningarna vid Sverigedemokraternas torgmöte i Umeå i somras. "Utmärkt!" skriver Kamyab som tydligen inte uppskattar mötesfrihet och yttrandefrihet.

Westerbotten har inte lyckats luska ut på vilka grunder Kamyab fått uppehållstillstånd, om det är på grund av att migrationsverket nu börjat tro på hans historia eller om han stannat i Sverige så länge att man anser det inhumant att utvisa honom.Elias Kamyab
Andra bloggar om Kamyab:Jacob Lundberg SMIA

söndag 23 november 2008

Tillbakablick

För bloggens eventuella nytillkomna besökare görs här en sammanställning över mindre dåliga och ointressanta bloggposter från de senaste tre månaderna.

Ett bloggposter innehållande kommentarer från Umeås något koleriske kommunalråd Lennart Holmlund finns här.

Ett antal bloggposter om Rättvisepartiet socialisterna och dess i västerbotten verksamme ledare Jan Hägglund finnes här.
Jan "ska-vi-tysta-några-ledare" Hägglund
Det finns några poster om lokala invandrargrupper, Somalierna och Kurderna.

Regionbildningsprocessen i vår landsända kan du läsa om här.

Den utländska invasionen av Umeå Universitet kan du läsa om här.

Lite om det lokala inflödet av ensamkommande finner du här.

Intressant även om det inte handlar specifikt om västerbotten är möjligen sammanställningen av tyckanden från anställda inom migrationsverket som du finner här.

I övrigt finns här lite smått och gott om det ena och det andra.

lördag 22 november 2008

Levi Bergströms prioriteringar

Westerbotten har tidigare rapporterat (här) att illegala invandrare efter landstingsbeslut har rätt till gratis sjukvård på skattebetalarnas bekostnad. I veckan har landstinget beslutat om nya prioriteringar kring vilken vård som ska skattefinansieras och vad som ska finansieras enskilt.

Så här står att läsa i Västerbottens folkblad:

"Det låter som om landstinget opererat friska tidigare, förklaringen är nu att till exempel omskärelse av friska pojkar kostar 9 500 kronor i fortsättningen. Landstinget kommer att kräva att patienten, eller hans föräldrar, står för kostnaden. Pengarna kan också komma från någon annan part, som ett försäkringsbolag. Levi Bergström och Olle Edblom påpekar att det vid behov också kommer att göras individuella bedömningar. Bland annat för att försöka undvika risken att enbart pengar styr om någon ska ha råd med den här typen av behandlingar."

Menar Levi och Olle att det är viktigt att bidragstagarinvandrare som inte anser att bidragen räcker till att betala för medicinskt omotiverade skönhetsoperationer av deras gossebarn ska få operationen betald via skattsedeln eller är det en orättvis tolkning?

Levi Bergström

fredag 21 november 2008

Landsförrädarna!!!

Antiism har publicerat en fullständig lista över hur riksdagsledamöterna röstat i Lissabonfördragsfrågan.

Bland de landsförrädare som sitter på Västerbottniskt mandat återfinns:

Karl Gustaf Abramsson
Ibrahim Baylan (lade ej någon röst)
Ulf Grape
Lars Lilja (lade ej någon röst)
Maria Lundqvist-Brömster
Helén Petterson
Britta Rådström (lade ej någon röst)
Åke Sandström
Gunilla Tjernberg (lade ej någon röst)
Åtta av förrädarna.
Två svenska hjältar återfinns även bland ledamöterna:
Thomas Nihlén
Liselotte Olsson

Noterbart är att tre av fem socialdemokratiska ledamöter valde att inte rösta, de räknas här som landsförrädare ändå eftersom de inte bemödat om sig att gå till riksdagen och rösta nej i den viktigast omröstningen den svenska riksdagen haft i modern tid. Visar det sig att någon varit frånvarande pga hjärtinfarkt eller liknande får vi väl ändra listan.

Fyra av landsförrädarna i västerbottens grannlän norrbotten driver en egen blogg:
norrblogg.blogspot.com
Dit kan ni gå och skriva in era kommentarer om deras förrädiska beteende.

onsdag 19 november 2008

Landsförrädare?

Imorgon torsdag röstar riksdagan om att avskaffa Sverige som självständig nation, det så kallade Lissabonfördraget. Mer info om Lissabonfördraget finns till exempel här

Följande personer sitter i riksdagen med västerbottniskt mandat:

Ulla Löfgren Moderaterna
Maud Olofsson Centerpartiet
Maria Lundqvist-Brömster Folkpartiet
Gunilla Tjernberg Kristdemokraterna
Ibrahim Baylan Socialdemokraterna
Britta Rådström Socialdemokraterna
KG Abramsson Socialdemokraterna
Helén Pettersson Socialdemokraterna
Lars Lilja Socialdemokraterna
Liselotte Olsson Vänsterpartiet
Thomas Nihlén Miljöpartiet

Vilka av dessa som med rätta kan betecknas som quislingar och landsförrädare hoppas Westerbotten kunna berätta om imorgon efter omröstningen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta emot så Liselotte och Thomas kanske man kan lita på.

En film om Lissabonfördraget och demokratin inom EU kan ses nedan:


söndag 16 november 2008

Östra gymnasiet, Umeå

Förra läsåret förekom flera kravaller på Östra Gymnasiet i Umeå med etniska förtecken. Vid ett av tillfällena skrev Västerbottens Folkblad:

"Mellan 20 och 30 personer deltog i ytterligare ett våldsamt bråk på Östra gymnasiet. Den här gången användes tillhyggen. En person greps misstänkt för misshandel med en batong."

"När polisen skulle prata med fem- sex killar som var inblandade flydde de från polisen som fick jaga dem Öst på stan. Uppgifter sa att de var beväpnade med både batonger och knivar"

"Under helgen hade det varit oroligt på stan och på KFUM."

KFUM driver ett boende för så kallade ensamkommande i Umeå. Gymnasienämndens ordförande Eric Bergner ansåg inte att bråken borde resultera i att Umeå skall ta emot färre ensamkommande utan ansåg istället att:

"Det är oerhört komplext. På sikt kan vi inte ha ensådan oerhörd etnisk tyngd på Östra gymnasiet. Vi måste sprida ut dem"

Hur det gått med utspridningen känner Westerbotten inte till.

Som ett led i att stoppa våldet har man iallfall låtit kniv och batongslöddergruppernas ledare genomgå en utbildning, de kan nu strutta runt i tröjor som det står "Östras Hjältar" på och har fått tagit emot diplom av kommunens starke man Lennart Holmlund.

Västerbottens folkblad skriver om vilken grupp man handplockade för att gå utbildningen.

"Dessa killar var de som tidigare hade varit inblandade i bråk. I stället blev de den första kullen av Östras hjältar."

"Hjältarna" Ali Hussein Mohamed, Mahshid Marzban, Nikolay Garzon, Isa Guliyer, Abdisalaan Osmarn och Rebar Hazar. (Några av dessa kan komma från den andra kullen till vilken man inte så starkt fokuserade på att rekrytera ligaledare)

En som faktiskt erkänner att han blev handplockad av Skolledningen för att delta är Christian Nshimiyimana.

Skämt åsido, det kan säkert vara kostnadseffektivt att ge eleverna med de mest allvarliga beteendestörningarna en utbildning i hur man uppför sig som en civiliserad människa och sedan ge dem en tröja där det står att de är en hjälte, ungefär som man delar ut ADHD diagnoser till yngre elever med beteendestörningar.

torsdag 13 november 2008

Hagamannens överman dömd.

När Hagamannen greps valde Expressen att inom några timmar agera så här:

"På löpsedeln och förstasidan presenterades han med foto, förnamn och ålder. Inne i tidningen stod även efternamnet och namnet på den ort där han var bosatt. Hans yrke och arbetsplats angavs. Vidare fanns bild på bostaden samt en bild på den anhållne i vuxen ålder och en ungdomsbild. Tidningen publicerade också ett foto på mannen och hans sambo där den senares ansikte retuscherats bort."

Källa

Hagamannens enda konkurrent om titeln landets värsta serievåldtäktsman genom tiderna greps i juni 2008. Fortfarande har gammelmedia inte publicerat namn och bild på mannen trots att han precis som i fallet hagamannen åkte fast med hjälp av DNA-bevisning så det stod redan tidigt klart att man gripit rätt man. Denne man "smygaren" kallad dömdes idag i Göteborgs tingsrätt för fyra fall av grov våldtäkt och ett våldtäktsförsök till sluten psykiatrisk vård.

Än har jag inte sett en enda tidning publicera namn och bild på mannen trots att han är dömd och det gått närmare fem månader sedan gripandet. Bloggens läsare vet säkert redan vad det beror på.

Domen kan läsas i sin helhet hos Fria Nyheter.

Även SVT i Stockholm bedriver propaganda

Vi ska väl inte bara klaga på SVT i Umeå, i Stockhom är det minst lika illa. Tidigare Rapportankaret Elisabeth Höglund skrev så här häromdagen i Expressen om de så kallade "apatiska barnen":

"1.
De asylsökande barnen gick in i sitt apatiska tillstånd direkt efter det att familjerna fått avslag på sina asylansökningar.
2. De sjuka barnen blev i flertalet fall friska, så fort föräldrarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.
3. Fenomenet uppgivenhetssyndrom bland flyktingbarn var helt okänt i länder utanför Norden (läs Sverige).
4. Det mycket stora antalet apatiska flyktingbarn.
5. Epidemin följde hela tiden samma mönster.
6. Flertalet familjer saknade identitetshandlingar, något som gjorde, att ingen visste, om de apatiska barnen var föräldrarnas biologiska barn eller ej. DNA-prover fick inte tas, eftersom det ansågs integritetskränkande.
De så kallade "snälla" grupperna i debatten, bland annat barnläkarna, vägrade se dessa omständigheter, vägrade inse, att det kanske låg en hund begraven någonstans.
När andra läkare, sociologer och vårdpersonal försökte ge en avvikande bild, förlöjligades de, förtegs eller beskrevs som invandrarhatare och rasister. Det här var något av det mest obehagliga jag upplevt i Sverige."

Artikel i Expressen

'
Att den så kallade flyktingpolitiken i Sverige till största delen är ett skämt borde sedan länge stå klart för det flesta. Tyvärr är det väl helt enkelt många som vill bli lurade och tro att vi är ett humant land som hjälper flyktingar och inte ett gäng idioter som utrotar vårt eget folk och vår egen kultur till förmån för jordklotets värsta parasiter.

Mer från bloggen om SVT

tisdag 11 november 2008

Rättvisepartiets valstrategi 2006

Vi blickar tillbaka lite till valet 2006. Invällarepartiet storsatsade på berikarna genom att producera valinformation riktat specifikt till berikare på åtta olika språk.

Trots denna satsning minskade man antalet väljare på östra ersboda (Umeås mest berikade område där man blev tredje största parti 2002) från 345 till 306. Orsaken tros av Jan Hägglund (förmodligen helt riktigt) vara att miljöpartistiska bergsturken Jabar Amin drev en framgångsrik personvalskampanj. Får berikarna chans att rösta på en av sina egna så gör de hellre det än röstar på rättvisepartiet socialisterna. Jan Hägglund får väl byta namn till Muhammed inför nästa val så kanske han får fler röster.

Jan Hägglunds analys
Valinformation på åtta olika språk

lördag 8 november 2008

Gunnar Hofverberg fegar ur

I slutet av första avsnittet av Halal-serien finns fyra personer uppräknade:

Nadia Jebril inslagsproducent
Bjarne Santesson, fotograf
Gunnar Hofverberg projektledare

Joakim Sandberg ansvarig utgivare

Lite konstigt för det första att bara tre personer involverade i produktionen räknas upp, brukar väl vanligen vara fler... För det andra är det konstigt att man skriver Joakim Sandbergs namn samt hans epostadress alldeles under Gunnars namn och inte skriver ut Gunnars epostadress.

En ansvarig utgivare är väl i normalfallet enbart en juridisk figur, som en åklagare kan väcka åtal emot om det utgivna materialet innehåller något rent brottsligt som uppmaningar till brott, hot el. dyl? En person som alltså sällan har så mycket med själva produktionen att göra men som antagligen tittar igenom programmet åtminstone en gång innan sändning för att se om han har några invändningar. Även i SVT:s debattprogram var det Joakim och inte Gunnar som fick föra Halalproduktionsteamets talan. Är månne Gunnar av åsikten att journalister ofta bara är ute efter att djävlas och att man skall försöka undvika att bli utfrågade av dem? Var har han isåfall fått den åsikten ifrån? Eller anser cheferna på SVT att han är för dålig på att tala för sig?

Så här ser han ut iallafall, Gunnar.

Gunnar Hofverberg

fredag 7 november 2008

Bodensisk berikarpolis.

För att få stopp på de uppflammande klanstriderna i Boden har polisen tagit hjälp av berikarpolisen Kianoush Hassan Khani som har försökt tala de stridande till rätta. Vilken tur att de slipper kränkas av svenskjävelpoliser utan kan få prata med sin egen berikarpolis som de känner mer respekt för.

Artikel hos Norrbottenskuriren

Vid polishögskolan i Umeå är studierektor Conny Tärnklev orolig över att det är för få invandrare på polisutbildningen. Polisstudenten Chris Kay tycker det är ett problem att studenterna i dagsläget måste tala fullgod svenska för att bli antagna, det försvårar för alla invällande turkar och negrer som kommit till vårt land och ännu inte lärt sig språket som Chris tycker det är viktigt att ha som poliser.

Har vi tillräckligt med rödhåriga poliser? flintskalliga? kortväxta? överviktiga? pedofiler? Det finns många grupper man kan kvotera in om inte vill att urvalet skall ske efter kompetens utan efter att få så stor genetisk spridning som möjligt inom poliskåren.

Artikel hos SR Västerbotten

torsdag 6 november 2008

Bebildade BodenBerikare

Följande bild visar berikare i Boden.
Kolonisatörerna anmärker på att Bodens skattebetalare inte fixar en bättre lokal till dem. Om deras nuvarande lokal säger de:

"Lokalen har använts i huvudsak till gudstjänst, men alla får inte plats och detta avskräcker i första hand kvinnorna från att komma.
- Det finns ingen möjlighet för kvinnor och barn att delta. Vi skulle behöva ett kök, och något avskilt för kvinnorna"

Föreningen vill också att lokalen ska vara lämplig för bröllop. Vi utgår väl ifrån att det är könsneutrala äktenskap där även bögmuslimer ska kunna välsignas av imamen?

Artikel i NSD (gammal från 16 september, kanske har de redan förärats med en lokal av kommunen?)

Systemfel har redan skrivit en bloggpost om detta. Skriver det här också eftersom det rör norra delen av landet.

Jamal Suliman är glad idag då han fått klartecken för moskebygge i Umeå.
Artikel i Västerbottens folkblad

onsdag 5 november 2008

Besparingar i sjukvården

Igår kunde Westerbotten berätta om att alla i hela världen erbjuds vård i Västerbotten på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Idag onsdag "sitter de ledande politikerna inom landstinget i Västerbotten och tar ställning till omfattande förslag på att plocka bort delar av verksamheten för att kunna prioritera annat."

Målet är att komma fram till en plan för hur verksamheten skall kunna skäras ned med tre procent.

Artkel från SVT


Tröttnar man på den gratis sjukvården man får som illegal invandrare i västerbotten och går med på att återvända till sitt hemland kan man från den första november få 30 000 kronor i bidrag från migrationsverket. Bidragsbeloppet höjdes den första november. Den tid då polisen agerade så resolut och behjärtansvärt som i fallet med Gumuscusarna i Åsele tycks vara ett minne blott... Nåväl, polisen har väl inte politiskt stöd för att ägna sig åt utvisningar av oönskade element...

Meddelande från migrationsverket

tisdag 4 november 2008

Vård till illegala invandrare

Det vore inhumant och ovärdigt om inte alla i hela världen erbjuds vård i Sverige på de svenska skattebetalarnas bekostnad, anser landstingsrådet Levi Bergström. Gratis vård till alla är vad som hädanefter skall gälla i de fyra nordligaste länen. Sedan I Maj finns beslut om att detta skall gälla i Västerbotten.

Tydligen är alla partier ense utom moderaterna, kudos till dem.

Enligt tidningen är gruppen illegalla invandrare inte så stor i norra Sverige. Som Westerbotten tidigare rapporterat fanns det dock iallafall i Umeå ett antal illegala bergsturkar i somras.
Levi Bergström talar ut i Norra Västerbotten.

Ett tiotal stackars flyktingar som flytt undan bomberna hade inatt samlats i Boden med knivar och träpåkar, dock lade sig den tråkiga polisen i så någon trevlig och berikande kulturhappening hann aldrig komma till stånd.
Artikel i norra västerbotten
Inlägg hos Fria Nyheter

söndag 2 november 2008

Lennart Holmlund vill ha majoritetsval?

Umeås kommunalråd Lennart Holmlund skriver idag på sin blogg att:

"Med dagens system har också de små partierna alldeles för stort inflytande i förhållande till sitt väljarunderlag"

Lennart vill att man ska "höja gränsen för att partierna ska komma in i de beslutande församlingarna eller att gå mot ett två eller ett trepartisystem".

Lennarts Blogg

I vårt norra grannlän Norrbotten rapporterar idag den utmärkta bloggen Rasrisk om att Gällivare och Kiruna kommuner skulle ge upp detaljplanemonopolet till gagn för LKAB men till men för kommuninvånarna.

Inlägget i Rasrisk

lördag 1 november 2008

Notiser från norrbotten

Tydligen är 90 procent av norrbottningarna negativa till regionbildning med Västerbotten och delar av Västernorrland men regionbildningen skall drivas igenom ändå? Norrbottens sjukvårdsparti tror att regionbildningen kommer bli den stora valfrågan 2010.

Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten

I Boden hade man i veckan vissa problem med kriminella invandrare. 10-20 män beväpnade med knivar och bordsben deltog i en "landskamp" mellan invandrare från två olika länder.
Norrbottenskuriren
Norrländska socialdemokraten (bildreportage)

Undrar om inte Boden, en garnisonsstad vars regementen tidigare varit en viktig del i invasionsförsvaret nu är något utav ett regionalt center för migrationsverket i främjandet av invasionen av Sverige...

fredag 31 oktober 2008

Lite demografiska data från Västerbotten

Förändringen i antal inrikes och utrikes födda har de senaste åren sett ut så här i Västerbotten:
Vilken kommun i landet var det för övrigt som tog emot flest antal asylsökande i förhållande till folkmängden under 2007? Var det Södertälje? Malmö? Botkyrka?

Fel, fel, fel.

Rätt svar är Sorsele.

Källa:Länsstyrelsen i Västerbotten.

onsdag 29 oktober 2008

Asylgruppen i Umeå

I tidningen Vertex senaste nummer intervjuas Emma Skog och Sara Broger från Asylgruppen Umeå. Asylgruppen Umeå verkar dock inte delta i våldsamma sammandrabbningar med migrationsverkets personal eller med våld försöka hindra avvisningar som andra grupper som verkar för att fler asylsökande ska få stanna i Sverige gör.

"Asylgruppen Umeå startades för drygt ett och ett halvt år sedan med syfte att arbeta för asylsökandes rättigheter och att bistå med hjälp och råd vid kontakter med myndigheter. Dessutom arbetar de med opinionsbildning och med att samla ihop pengar."

Artikel i Vertex

Just pengaihopsamlandet verkar gå bra, i april i år hade man ett musikarrangemang där alla intäkter gick direkt till Asylgruppen. Sponsorer var: Umeå Kommun - Kulturförvaltningen samt Stage 2014, Mångkulturkonsulenten vid Västerbottens läns landsting, Umeåregionen och Studiefrämjandet. Så bra att vi kastar bort offentliga medel på sådana här grupper som hjälper till att se till att vi kan ta emot så många berikare som möjligt.

Info från Umeå kommun om arrangemanget

söndag 26 oktober 2008

Somalier, somalier, somalier

På platsbanken annonserar Tolkförmedlingen efter somalier

"Tolk på somaliska : Att tolka hos sjukvården,skolan,socialtjänsten och övriga myndigheter mellan svenska och somaliska. Arbetstid är 08.00-17.00 måndag-fredag. Sökande måste ha läst svenska och kan bra svenska. Sökande får inte förekomma i belastningsregistret.
Vi kräver ingen speciell utbildning, vi anordnar kurs.
"
Annons hos arbetsförmedlingen

Naturligtvis kan man inte kräva av kolonisatörerna att de ska lära sig språket eller betala för sina egna tolktjänster utan det måste de koloniserade betala för, självklart.

Antalet inflödande östafrikaner lär nu öka efter att migrationsverket har ändrat sina riktlinjer. Barnfamiljer med en levande och aktiv könsstympningskultur skall numera kunna beviljas PUT i Sverige med just könsstympandet som enda skäl.

Läs om beslutet hos SVD

lördag 25 oktober 2008

Tipsa Fria Nyheter

Eventuella bloggläsare som vill göra en enskild insats kan göra det genom att tipsa Fria Nyheter. Tre tingsrätter och en hovrätt finns i Västerbotten där man kan finna intressanta domar.
Tingsrätten i Lycksele
Tingsrätten i Skellefteå
Tingsrätten i Umeå
Hovrätten för övre norrland (belägen i Umeå)

Så här förslår Fria Nyheter själva att man bör gå till väga:

1. Håll koll på nyheterna.
2. Kontakta så snart som möjligt närmsta tingsrätt där brottet begåtts.
3. Fråga efter målnummer, exempel: “Hej, jag söker målnummer för ärendet angående en 36-årig man som skulle häktas [eller åtalas om det är frågan om åtal] idag för våldtäkt, stöld, rån”.
4. Fråga sedan vad han heter och när han är född.
5. Har du sedan målnummer eller personnummer på gärningsmannen så blir det enklare att begära ut handlingarna. Dessa kan skickas via e-post eller fax.

Fria Nyheters hemsida

Fria Nyheter har publicerat en del intressanta uppgifter om bland annat hatbrottet i Tantolunden, Gryninspyromanen och den "svenske" fotbollsspelaren som begick rån i Köpenhamn såväl som ett antal brott som inte uppmärksammats lika mycket i nationell gammelmedia. Har inte sökt specifikt efter västerbottnisk kriminalitet.

fredag 24 oktober 2008

Klanstrider på Balderskolan?

Grupphemsassistenten Salah-Sham tvingades idag tillkalla polis efter att stridigheter utbrutit vid Balderskolan. Enligt Norrans första artikel var det flera personer inblandade men nu säger man att det bara var två.

Artikel i Norran

Ny snyfthistoria i VK...

Häromdagen kunde vi läsa en av alla dessa snyfthistorier som lokaltidningarna producerar. En herre vid namn Salem Mohamed Moftah har påstått för migrationsverket att han skulle vara politiskt förföljd i Libyen för att han tillhörde en liten oppositionell grupp (så liten att ingen känner till den?). Migrationsverket har tydligen aldrig trott på historien men genom att gifta sig med en kvinna med uppehållstillstånd (svensk?) kunde han bita sig kvar i landet. Nu har äktenskapet tagit slut och migrationsverket tycker det är dags för Salem Mohamed att åka hem. Något som VK motsätter sig, främst eftersom Salem har ett arbete i Sverige. Ingen är oersättlig, om Salem åker hem är det någon annan som slipper vara arbetslös.

Hans sambo enligt artikeln, Linda Eneslätt, kan väl åka med till Libyen? Även arabländerna kan väl behöva berikas? Vi kan väl inte godkänna att araberna får ha sina länder för sig själva?

Artikel i VK


onsdag 22 oktober 2008

Mer jobb för Jabar Amin

Enligt Västerbottensnytt kommer det efter nyår att bli mer att göra för Jabar Amin, miljöpartistisk bergsturk och föreståndare för antidiskrimineringsbyrån i Umeå, då diskrimineringslagarna skall utökas.
Inslag i Västerbottensnytt

Antidiskrimineringsbyrån drivs av ett antal invandrarorganisationer och sysselsätter förutom Jabar även Michael Teklemariam. Vi får väl gissa på att skattebetalarna betalar lönen...
Den som känner sig lite kränkt eller diskriminerad kan gå till antidiskrimineringsbyrån för att få "rådgivning och stöd".

Under rubriken "Aktuellt" listar Jabar några aktuella diskrimineringsärenden. Bland annat återfinns ett fall med en kvinna som av banken vägrats ha en filt virad runt skallen på fotot till sin legitimation. Herrejöstanesligen Jabbe, det kan ju verkligen inte bero på att det ska gå att identifiera personer på ett id-kort utan det måste ju vara ett solklart fall av diskriminering...

Antidiskrimineringsbyråns hemsida

tisdag 21 oktober 2008

Sniff, sniff....

Gängmisshandel medelst pinne i Lernias kontor på Stenhuggarvägen i Holmsund i morse. Antas ha samband med misshandel på Megazone igår. Är det Janne, Peter och Nils som bråkat eller är det månne Ahmed, Mustafa och Alibaba? Någon som vet?

Artikel i VF

Enligt flashbackianerna skall det röra sig om helt naturliga och berikande klanstrider.

fredag 17 oktober 2008

Nybyggnation i Umeå

Det byggs mycket nya bostäder i Umeå, t.ex området Mariehöjd.


Mariehöjd Umeå

Vilka är det då som ska bo i alla nya bostäder? Är det inflyttade från resten av länet? Studenter?

Westerbotten vill gissa på att det avtal som umeåregionen tecknat med migrationsverket om att ta emot 700-1200 personer som kommit till Sverige för att söka asyl under år 2008-2010 kan bidra till behovet av bostäder. Att denna typ av invandrare är väldigt angelägna om att sedan få hit verkliga och inbillade släktingar kanske man kan se som en dynamisk effekt som bidrar till ytterligare berikning. Berikarna är enligt Lennart Holmlund "en mycket stor resurs för samhället".

Pressmeddelande från Umeå Kommun

Mer från bloggen om Lennart Holmlund

torsdag 16 oktober 2008

VK gör reklam för flygblad

Tidningen Västerbottens-Kuriren gjorde häromdagen reklam för ett flygblad med statistik om invandring. Av bilden i tidningen att döma är det detta flygblad som avses:
Immigrationsfakta - Samhällsinformation till hushåll
Är det månne någon av bloggens läsare som fått flygbladet i sin egen brevlåda och önskar delge något av sin reaktion på bladet i kommentarerna nedan?

Västerbottens folkblad menar på att statistik skulle vara ett "vapen" (till skillnad från snyfthistorier som man bör bygga sin uppfattning av världen på?).

Kanske någon av bloggens läsare inom "norrans" spridningsområde eller i resten av landet kunde dela ut ett antal ex så att fler tidningar kan bidra till en mer informerad allmänhet.

Artikel i VK
Artikel i VF

Ett nästan identiskt men något kortare flygblad finns här.

Berikarfest på Ghettoboda

Den massinvandringspositive chefredaktören Lars Bodén på Västerbottens folkblad hade häromdagen ett bildreportage från en bergsturksfest på Ersboda. Tydligen var det bara ett sextiotal bergsturkar som slöt upp trots att det i somras enligt bergsturkarnas egna talesman fanns över 100 bergsturkar i Umeå bara bland dem som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd, många av dem vistades i Umeå som illegala invandrare.
Läs Westerbottens tidigare inlägg.

Kanske återfinns någon av alla dessa illegala invandrare på bilderna från festen... (fler bilder) Polisens deportationsenhet kanske borde ha gjort ett besök...

onsdag 15 oktober 2008

Trevlig yngling från Pangea?

Westerbotten har tidigare rapporterat från ensamkommendeboendet Pangea, läs här.

Kanhända är det en yngling från detta boende som idag uppmärksammas i lokala media.

Västerbottens Folkblad
Västerbottenskuriren

Att händelsen inträffade på Ersboda och inte på Sofiehem där Pangea är beläget kan förklaras med att migrationsverket har sitt kontor på Ersboda. Ynglingen skulle förstås kunna komma från någon grannkommun som tar emot ensamkommande men där migrationsverket inte har något riktigt kontor.

Misshandlar man sin gode man borde det rendera i automatisk utvisning, eller?

tisdag 14 oktober 2008

Ahmed Hersi yttrar sig

Westerbotten har tidigare rapporterat om det omfattande fusket med anhöriginvandring av personer som säger sig komma från Somalia. Läs mer här

Västerbottens-kuriren publicerar idag en snyfthistoria med en kvinna som kallar sig Asha och säger sig komma från Somalia. Av artikel framstår det som om kvinnan flyttat från Somalia till en man från Somalia, sedan länge bosatt i Stockholm som hon gift sig med, (av kärlek eller för att komma åt de bidragspengar som regnar ner). De kom inte så bra överens och har därför separerat och kvinnan ska därför enligt migrationsverket åka tillbaka till sitt hemland.

Ahmed Hersi är ledare för Somalierna i Umeå. Han är folkpartist, på något sätt affilierad med "medborgarservice" och driver ett företag som har som affärsidé att åldrade invandrare skall slippa vårdas av svenskdjävlar och istället tas om hand av personer från sin egen etniska grupp.

Ahmed är upprörd över att kvinnan ska behöva betala sin egen hyra och att de sociala myndigheterna ej tar på sig kostnaden. Ahmed tycker även att kvinnan borde få gratis psykologhjälp och att migrationsverket muntligt ska berätta varför hon ej får stanna och inte bara skriftligt.

Artikel i VK

Muslimbad i Skellefteå

Centerpartisten Eva Enqvist i Skellefteå har i en motion föreslagit att muslimska kvinnor och flickor ska få egna badtider i badhuset för att de ska slippa bada tillsammans med personer av hankön. Formellt sett har fritidsnämnden avslagit begäran, men man har samtidigt godkänt att muslimer ska kunna hyra badhus utanför ordinarie öppettider.

För att muslimerna ska slippa bli kränkta av att behöva införskaffa sina egna burkinis ska badhusen hjälpa till med införskaffandet.

Artikel hos SVT-Västerbottensnytt

söndag 12 oktober 2008

Rättvisepartiet och SVT

Kristofer Lundberg från rättvisepartiet socialisterna, utsedd till "årets pite-bo 2003" av Piteå-tidningen deltog häromkvällen i SVT:s program debatt. Kristofer har också tillåtits skriva en debattartikel på SVT:s hemsida. Här följer ett utdrag:

"Vi kunde se hur nazisterna kunde stoppas av flera hundra i Göteborg. På samma sätt har sd stoppats från att få något fäste i Norrland. I Luleå, Piteå och Umeå har sd-möten stoppats av flera hundra personer. Detta har lett till att de inte kunnat sprida sin rasistiska högerpolitik och inte tagit plats i något kommunfullmäktige."

Hela texten på SVT:s hemsida

Vilka aktioner är det då som Kristofer hänvisar till? De finns filmade i följande youtubefilm:
Vem som var ansvarig för redigeringen av SVT:s nyhetsinslag på den här tiden är okänt. Kan du hitta Kristofer bland Piteådemonstranterna?, jag kan det inte.

fredag 10 oktober 2008

Religiösa fanatiker vid SVT i Umeå

Att tokar i TV ger bra tittarsiffor är välkänt och något som gänget i Umeå som ligger bakom programmet "existens" tagit fasta på. Två religiösa fanatiker ska vara programledare i en serie som startar senare i höst. Man kände redan till att en av dessa utvalda fanatiker "Cherin Awad" inte var riktigt frisk, hon har nämligen intervjuats i programmet "existens" tidigare.

I detta program förespråkade hon att otrogna kvinnor skall stenas till döds!!!

Vilka sympatiska personer man väljer att anställa...

I likhet med andra religiösa fanatiker verkar de två programledarna man anställt inte vara de skarpaste trollen i skogen. Så här skriver en person som intervjuats av programledarna:

"de båda unga tjejerna ställde ett antal frågor som fanns i manus. När de blev osäkra, bröt den manlige producenten in med förslag på formuleringar och följdfrågor. Vid något tillfälle bröts intervjun för att de båda tjejerna behövde rådgöra med producenten om nya frågor. Under intervjun skickade också producenten fram lappar med nya, lämpliga frågor. Som ett slags sufflör, alltså. "

Westerbotten känner i dagsläget inte till vem den manlige producenten är och vilka inom redaktionen bakom existens som är att beteckna som ansvariga för att Cherin Awad anställts eller om SVT kommer gå ut med någon form av offentlig ursäkt...

Läs mer på denna blogg

Redaktionen bakom existens består av:
Per Melander,
Anna Lindman Barsk,
Magnus Selstam Jonsson,
Catharina Lidström,
Jonas Eriksson,
Eva Renström

Gunnar Hofverberg är projektledare. Den som har frågor bör i första hand kontakta Gunnar.

onsdag 8 oktober 2008

Dagens migrationsverksanställde

Några citat från migrationsverkets ID-expert Fred Forsberg från november 20007.

"Vi tror att ett antal personer, som kanske är jordanier eller statslösa palestinier, rider på den irakiska flyktingvågen. De vill gärna uppträda som irakier eftersom det då blir lättare för dem att få stanna i Sverige"

"Det är vanligt att den som är asylsökande byter till ett helt annat medborgarskap när man väl fått permanent uppehållstillstånd i Sverige"

I teorin kan migrationsverket dra tillbaka uppehållstillståndet för en som erkänner att allt som uppehållstillståndet baseras på är en lögn men en sådan process är enligt Fred "en besvärlig sak".

I praktiken verkar det alltså gå bra att erkänna att allt man berättat är en lögn och att man i själva verket kommer från ett helt annat land, bara man har beviljats PUT först.

Nåväl, 97 procent av svenska folket valde i förra valet att rösta på partier som stöder den immigrationspolitiska linje Sverige länge haft och man får ju de politiker man röstar fram...

Fred Forsberg uttalar sig i Sydsvenskan

lördag 4 oktober 2008

Två miljoner per år till Jan Hägglund!

Tittar man på listan över vilka tidningar som beviljas så kallat "driftsstöd" under 2008 ser man att numera VK-ägda Västerbottens Folkblad får 15 328 000 kronor. Ser man lite högra upp på listan ser man att tidskriften Offensiv, rättvisepartiet socialisternas tidning i år får 2 035 000 kronor av staten.

Enligt wikipedia har tidningen offensiv en upplaga på enbart 3000 exemplar dessutom skall driftsstödet i normalfallet gå till andratidningen på en viss ort så att bevilja VF bidrag tycks vara i enligheten med reglementet.

Men varför beviljas Rättvisepartiet Socialisterna två miljoner kronor per år för att ge ut sin tidning som inte är andratidning någonstans och dessutom inte har lokal profil utan handlar om händelser i hela Sverige? Är det någon som vet?

Svar: Tydligen räcker det med något i stil med "en tidning på 16 sidor i åtminstonde tabloidformat, med 2000 prenumeranter som betalar minst 250 kronor per år och där en viss andel av tidningsinnehållet är egenproducerat skriftligt material och som kommer ut minst en gång i veckan" för att man ska kunna kvittera ut två miljoner kronor i årligt driftsstöd.

Lista över tidningar som beviljas driftsstöd

torsdag 2 oktober 2008

Invällarepartiet i Göteborg.

Rättvisepartiet socialisterna skryter i sin tidning över hur en avvisning stoppats med våld. 80 personer stoppade migrationsverkets personal som tillkallade polis. Till platsen kom då fyra poliser, varav två dialogpoliser. (Ständigt dessa värdelösa dialogpoliser). De kriminellas ledare, berikaren Ammar Korshed gottar sig i rättvisepartiets tidning

Jan Hägglunds tidning

tisdag 30 september 2008

Problem med Ken Ring-gänget

I Lycksele har man tydligen haft problem med inbjudna kulturberikare av hip-hopsorten i helgen. Polisen misstänker att medlemmar i ett av banden varit narkotikapåverkade under kvällen. Så förvånad man blir när de bjuder in så sympatiska personer...

Artikel i VK

söndag 28 september 2008

Dagens migrationsverksanställde

Citerar en anställd på migrationsverket:

"Många utlänningar som fått PUT skrattar åt oss. Inte bara åt oss på verket utan åt oss i Sverige. Deras barn växer upp i ghetton där de inte träffar någon svensk och hela familjen åker på semester till hemlandet flera gånger om året. Det land de absolutinte unde återvända till…

Många bygger hus i länderna de flydde från och som de påstod att de aldrig någonsin kunde återvända till för då skulle de genast fängslas, torteras eller dö, och de planerar en framtid där. Problemet för dem är bara att under nuvarande socialförsäkringssystem är det svårt att behålla barnbidrag, bostadsbidrag etc om man flyttar från Sverige definitivt, som barnfamilj. De barnlösa har löst problemet genom att bo i hemlandet men dyka upp i Sverige då och då när det är dags att besöka arbetsförmedlingen etc. Sin hyreslägenhet här har de hyrt ut i andra hand till ett antal asylsökande för cirka 1.500 kronor per person. Ofta delar två eller tre sökande rum och det blir förstås tillskott i kassan för den som bor utomlands med svenskt uppehållstillstånd."

Alla dessa penningtörstande lögnare från stenåldern...

Den migrationsverksanställde text i helhet hos Merit Wagerlördag 27 september 2008

VK om illegala invandrare

VK skrev tidigare i veckan en ledare om illegalla invandrare. Antalet illegala invandrare i Sverige uppskattas nu uppgå till 30000.

Sedan påstår faktiskt VK något felaktigt, "Först när en arbetsgivare har misslyckats med att hitta en passande europé får övriga chansen". Enligt regeringens förslag som man fått stöd för av miljöpartiet är det upp till den enskilde arbetsgivaren att avgöra om det råder brist på arbetskraft inom EU/EES. Om Ahmed Hersi anser att det råder brist på kompetent hemtjänstpersonal inom EU och därför vill importera sin kusin från Somalia för att göra jobbet kommer han, om förslaget går igenom, att få göra det.

I slutet av ledaren står att läsa:

"Så länge den ekonomiska ojämlikheten består kommer fattigare människor att dras till rikare delar av världen. Och då måste det finnas en genomtänkt politik för att hantera situationen."

Självklart VK och den politiken måste bestå i att man utvisar dessa människor till sina hemländer där de hör hemma.

Ledaren i VK

fredag 26 september 2008

Ken Ring till Lycksele

Kenyafödde pratmusikanten Ken Ring uppmärksammades tidigare i september i mindre positiva sammanhang, som fria nyheter berättat. Ikväll kommer han till Lycksele. Ken är tidigare dömd för grovt bedrägeri och har uppmanat konsertbesökare att "våldta prinsessan Madeleine".

Artikel i VK

torsdag 25 september 2008

Ilskna araber i Vilhelmina

40 araber som beskriver sig som flyktingar från Irak demonstrerade idag i Vilhelmina efter att ha nekats uppehållstillstånd av migrationsverket.

Enligt arabernas talesman vill Iraks regering att alla som gett sig iväg för att söka lyckan i Europa återvänder till Irak.

Berikningen är minsann inte en ytlig infektion, även lilla Vilhelmina är hårt drabbat...

Artikel i VK

Falska handlingar från "irakierna"

I brist på någon större lokal nyhet (en umeåsomalier har förvisso dömts till 6 månaders fängelse för mordhot) snor vi återigen en deprimerande nyhet från Merit Wager.

Tydligen behandlas alla inkommande asylansökningar från människor som säger sig komma ifrån Irak i Flen. Av de handlingar som dessa människor visar upp, pass, id-kort, medborgarskapsbevis etc har en stor andel visat sig vara falska.

Vid en kontroll för två veckor sedan visade det sig att 42 procent av de handlingar de påstådda Irakierna lämnade in var falska.

Vad ska man säga?

Merit Wagers blogg

onsdag 24 september 2008

Intelligent Sorselebo

I gårdagens VK uttalar sig sorselebon Kjell Larsson angående planerna på nationalpark i Sorsele:

"Larsson menar att EU-mål och nationella planer styr processen och att ortsbefolkningens inställning i ett senare skede inte skulle tillmätas någon betydelse."

Säkert har Larsson rätt.

Vi ska ha många och stora nationalparker, många rovdjur och generös uppehållstillståndsbeviljandepolitik, det låter bra, man kan känna sig duktig.

Men för helvete, inga invandrare, björnar eller nationalparker i närheten av där jag själv bor.

Är det så logiken ser ut bland maktens män?

Artikel i VK

tisdag 23 september 2008

Landstinget lurat på sex miljoner

Fria Nyheter låter idag meddela att en kvinna fällts i Umeå tingsrätt för grov förskingring av landstinget i västerbottens medel. Det förskingrade beloppet uppgick till sex miljoner kronor.

Mer detaljer kring brottet hos Fria Nyheter.

måndag 22 september 2008

Ensamkommande i varje by?

Det är långt ifrån bara Umeå som tar emot ensamkommande. Bastuträsk av alla orter på jorden har ett boende för ensamkommande med tio platser.

Artikel i VF om ensamkommande i Norsjö kommun

Nordmaling har tretton platser för ensamkommande.

Artikel i VF om ensamkommande i Nordmaling

I Åsele fanns i maj 2008 16 ensamkommande.

Artikel i VF om ensamkommande i Åsele.

Sorsele tar emot ensamkommande på den så kallade Napoleongården.

Artikel i VF om ensamkommande i Sorsele

Även Vännäs, Storuman, Skellefteå och Lycksele har tecknat avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande.

Kolonisationen går fort nuförtiden...

lördag 20 september 2008

Anab inte DNA-testad ändå?

För ett par veckor sedan uttalade sig en anställd på migrationsverket så här på Merit Wagers blogg:

"En kvinna som fått PUT och som säger att hon är från Somalia säger att hon har ett barn i kvar i Somalia. Ett barn dyker också upp vid ambassaden i Addis Abeba. Barnet säger att kvinnan i Sverige är hans mamma. Och resultatet blir språktest? Nej. DNA-test? Nej. Det vill inte verksamhetschefen ha. Och handläggaren vill inte framstå som obekväm, så det blir PUT direkt. Tråkigt nog så inträffar rätt snart detta, att barnet efter ankomsten till Sverige försvinner. När modern tillfrågas om var barnet finns, svarar hon att hon inte har en aning om vem det barnet var. Till ambassaden i Addis kommer nu ytterligare ett barn, som säger sig vara barn till kvinnan i Sverige. Dråpligt nog med exakt samma identitet som det första……"

Totalt haveri verkar råda på migrationsverket så det kanske inte alls är så säkert att Anab Hussein DNA-testats...

Merit Wagers blogg

torsdag 18 september 2008

Könsstympning eller snyfthistoria?

I tidningen Västerbottens-kuriren står idag åter att läsa om den kvinna som tagit sit hit från Tyskland och krävt uppehållstillstånd för sig och sina döttrar. Det skäl hon uppgett för att få uppehållstillstånd är att hennes make hotat könsstympa döttrarna. Frågan är hur hon har försökt bevisa detta? Vi kan ju inte börja släppa in varende kvinna i Afrika, bara för att de hävdar att det finns onda män som vill könsstympa deras döttrar...

Som tur är ska kvinnan nu skickas tillbaka till Tyskland.
(Om hon inte förvandlas till en stackars gömd papperlös flykting som flyr undan dööden)

Artikeln i VK.

onsdag 17 september 2008

Anställd på migrationsverket berättar...

Merith Wager, bloggare med tentakler långt in i migrationsverkets slutna rum refererar idag ett epostmeddelande från en av de anställda på migrationsverket:

"Vi ska svälja lögnerna och utgå från att “så kan det kanske vara där borta, på andra sidan av jordklotet, att man inte känner sin släkt utan bor alldeles ensam i en by eller i en stad som man inte hört namnet av eftersom man är analfabet etc”. Det ska också anses vara normalt därborta, på andra sidan jordklotet, att man inte heller kommer ihåg när ens barn är födda eller hur många de är. Eller var de finns nu."

Bluff mygel och båg sålunda, den som tror att det är riktiga flyktingar som kommer till västerbotten eller övriga Sverige kan inte ha alla hästar hemma.

Merit Wagers blogg

tisdag 16 september 2008

Hägglund utvecklar "nya kamptraditioner"

Jan Hägglund har tillsammans med sina kompisar bland kommunister, syndikalister och iranier tillåtits publicera en insändare i dagens VF. Hägglund och gänget vill bl.a. utveckla "nya kamptraditioner".

Hägglund skriver vidare att Sverigedemokraterna är "ett hot mot alla löntagare".

Kanske är det främst sverigedemokraternas ställningstagande för de hederliga svenska arbetarna och mot de svartarbetande illegala invandrarna som gör Hägglund upprörd.

Artikel i VF

söndag 14 september 2008

Rapport från ett ensamkommandeboende

Westerbotten bjuder idag på ett sammandrag från en rapport om vad som händer på ensamkommandeboendet "Pangea" på sofiehem i Umeå. De boende kommer från länder som Irak, Afghanistan, Bangladesh, Somalia, Burundi och Mongoliet.

De ensamkommande på detta boende är mycket vårdkrävande. Det finns 12 platser på boendet och dessa får dela på tio heltidsarbetande vårdare! Alla boende får genomgå ett hälsotest vilket är jättebra, under förutsättning att hälsotestet innefattar test av smittsamma sjukdomar som HIV.

En av de ensamkommande är en flitig IKSU-gäst, tydligen är det en ensamkommande med mycket pengar eller så betalar skattebetalarna. En av de ensamkommande berättar om hur de brukar be tillsammans eftersom de har samma religion.

Många av de som är anställda är landsmän med de ensamkommande. De ensamkommande upplever att personal favoriserar ensamkommande från sin egen etniska grupp.

Många ensamkommande kommer från en bakgrund med mycket nära relationer till släkten och de upplever det som jobbigt att vara ensamma i Sverige.

Frågor som inte finns besvarade i rapporten men som man skulle vilja ställa sig är om de är föräldralösa eller om föräldrarna eller annan släkt lever kvar i hemlandet i all högönsklig välmåga. Är de flyktingar eller är de penningtörstande små lögnare från stenåldern?

Rapport om ensamkommande på Pangea

lördag 13 september 2008

Jan Hägglund anställer våldsverkare?

Invällarepartiet socialisterna låter meddela att man varit och raggat vid umeå universitet. Partiföreträdaren Patrik Brännberg meddelar att "studenter anmälde intresse för att delta i kampen mot rasismen".

Invällarepartiets tidning

Gängbråk i Umeå

Västerbottens Folkblad rapporterar:

"Två ungdomsgäng hamnade i kväll i slagsmål i Umeå.
Tillhyggen användes i bråket.

Larmet om bråket kom cirka 22.15. Det var två ungdomsgäng som hamnat i bråk med varandra vid Statoil på Storgatan och enligt vittnesuppgifter används till tillhyggen, bland annat stolar, i bråket."

Kan det ha varit ett gäng med synthare som slogs med ett gäng med hårdrockare? Eller kan bråket ha en viss etnisk dimension?

Artikel i VF

onsdag 10 september 2008

Vill EU stjäla vårt Uran?

Följande lär stå i artikel 86 av det gamla euratomfördraget från 1950-talet:

"De speciella klyvbara materialen skall vara gemenskapens egendom.
Gemenskapens äganderätt skall omfatta alla speciella klyvbara material
som framställs eller importeras av en medlemsstat, en person eller ett företag
och som är föremål för den i kapitel 7 avsedda säkerhetskontrollen."

I Lissabonfördraget har man valt att göra förändringar i ett antal gamla fördrag. Texten ovan får dock kvarstå oförändrad.

I västerbotten finns ännu inga urangruvor, däremot lär det finnas fyndigheter och goda möjligheter att tjäna pengar på urangruvor om sådana blir tillåtna... Uranbrytning är dock ingen höjdare för miljön. Om Uranpriserna blir för höga är det dock inte säkert att Sverige kan tjäna så mycket pengar och avgöra i vilken utsträckning och var brytning skall ske då EU ser Uran som en speciell strategisk resurs...

Ännu ett skäl till varför Sverige borde dra tillbaka sitt godkännande av Lissabonfördraget, vilket torde vara möjligt så länge fördraget inte trätt i kraft... Priset på övriga metaller som bryts i gruvor torde kunna sjunka någon gång i framtiden då metall kan tas tillvara som skrot från gamla bilar, diskbänkar etc. och tillväxten i de fattiga länderna mattas då de börjar närma sig vår levnadsstandard... Priset på Uran torde dock bara gå upp upp upp i takt med att fossilbränslekällorna sinar.

söndag 7 september 2008

Utländska studenter i Umeå

(Gammal nyhet från universitetets presstjänst i april)

"Till höstens antagning har totalt 5 898 fler ansökningar till fristående kurser kommit in, varav 4 460 ansökningar kommer från utlandet. Antalet ansökningar till utbildningsprogrammen har ökat med 4 400, varav 3 596 ansökningar kommer från utlandet."

Allt fler utlänningar söker sig till universitetet i Umeå, siffrorna ovan gäller för de som sökt till kurser och program hösten 2008. Vidare står att läsa:

"en stor andel av de utländska studenter som har sökt till universitet i Sverige i denna, den nationella antagningen kommer inte att kunna antas eftersom de inte hinner få klart med visum eller uppfylla andra krav som gäller för utomeuropeiska studenter."

Det tycks alltså främst vara utomeuropeiska studenter...
Åsa Bergenheim berättar vidare om de som antas:

"av erfarenhet vet vi tyvärr att det är få av dessa som verkligen kommer till kursstart"

De har alltså fått visum till Sverige, annars kan de inte antas till någon utbildning men de dyker inte upp på universitetet... Kan det möjligen finnas någon utomeuropé som aldrig tänkt sig att studera utan bara vill ha visum till Europa?

Pressmeddelandet

fredag 5 september 2008

Bergsturkarna som invaderar Umeå

På rättvisepartiet socialisternas hemsida uttalar sig Tahir Sadlah från kurdiska föreningen och berättar att i juni 2008 finns det fler än 100 uppehållstillståndstörstande bergsturkar i Umeå.

Sadlah berättar vidare att migrationsverket redan avfärdat de anförda flyktingskälen för flera av dessa och att de därför lever kvar i landet som illegala immigranter.

Bäste herr Sadlah, flygen till Erbil går flera gånger i veckan från Stockholm, det är bara för dina vänner att åka hem. Fast det är klart, de vill väl ha PUT först...

rättvisepartiets hemsida

torsdag 4 september 2008

Kvinna diskriminerar pilska utlänningar

Ännu ett fall av diskriminering har inträffat i Umeå. Fem stackars pojkar med utländsk utseende ville kramas lite med en svensk tjej. Trots möjligheten till femfaldig berikning satte sig kvinnan till motvärn och anmälde de stackars utsatta pojkarna för våldtäkts-försök. Kanske blev det en kulturkrock.

Misstänkt våldtäktsförsök i Umeå

De flesta kvinnor hade ju omedelbart ställt upp på gruppkram om det varit svenska killar men eftersom många kvinnor är rasister ställer de inte upp när utlänningar vill gruppkramas.

Kanske hade pojkarna inte fått genomgå den kurs i svensk ungdomskultur som stackars flyktingar som flyr undan bomberna och en säker död får genomgå i Åsele, som VK tidigare berättat.

Asylsökande tvingas genomgå utbildning i svensk ungdomskultur

onsdag 3 september 2008

Bråket kring bergsturkarna i Umeå

I tidningen västerbottens-kuriren kunde vi häromveckan läsa om att åtal väckts för "hets mot folkgrupp" mot en Umeå-kvinna. Kvinnan hade bland annat uttalat "ut härifrån, det här är inte ert land, ni har inget här att göra" till en flock med bergsturkar som hamnat i en berikande dispyt med hennes son. Artikeln är ett typexempel på en sådan där censuren av kommentarna i internetuplagan av vk är stenhård och tidningens information knapphändig.

Umekvinna åtalas för hets mot folkgrupp

Är det någon som har mer fakta i den här frågan uppmanas ni skriva den som kommentar. Westerbotten har varit i kontakt med tingsrätten för att ta reda på när rättegången ska gå av stapeln så att den som är nyfiken kan gå och titta. Tingsrätten svarar "

"Umeå tingsrätt har fått in detta mål 2008-08-19.
Tingsrätten har stor arbetsbelastning och vi vet
ej när vi kan sätta ut målet. Kanske sent i höst
eller nästa år."

Exakt tid och plats är alltså ej spikad.