söndag 31 augusti 2008

Lennart Holmlund om regionbildning

Lennart försöker tänka till och säga något smart om regionbildningen på sin blogg:

"det är den linjen som vi ska välja för att klara välfärdsuppgiften.Jag tror inte det är bättre att förstatliga sjukvården, inte minst med de erfarenheter som finns från Norge"

Lennart Holmlunds blogg

Det Lennart inte tycks ha förstått är att vi redan har en regionbildning på sjukvårdsområdet:Norrlands Universitetssjukhus NUS foto: Mikael Lindmark

Niovåningshuset på bilden är regionsjukhus för de fyra nordligaste länen. Det ligger på en höjd i Umeå och syns lång väg i det platta i landskapet kring umeälven, konstigt att Lennart har missat det. Vi har alltså redan en regionbildning på sjukvårdsområdet, så vad ska vi med regionbildning till?

Det går kanske att göra en och annan ytterligare person arbetslös genom att bara ha en körkortsenhet i norr än att ha en i varje län. Samma sak kan nog gå att åstadkomma på några andra av de administrativa ansvarsområdena som länen nu har.

Genom Lissabonfördraget ska nationalstaterna krossas ovanifrån, genom regionbildning ska de krossas underifrån. Bryssel, Sahlin och Reinfeldt är eniga.

Amen.lördag 30 augusti 2008

Mer om Anab Hussein och DNA-test

Den väldigt kunniga Merit Wager skriver så här idag på sin blogg om den somaliska invasionen av Sverige.

"När det gäller somaliska tillståndsärenden har man nu åtminstone infört DNA-analys. Tidigare kunde vilken som helst somalisk kvinna med barn, via en ambassad och utan id-handlingar, ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytnig till en somalisk man i Sverige och hävda att hon var hans hustru och att barnen var gemensamma. Ofta begärde referenten (den somaliske mannen i Sverige) att få kopior av sina ansökningshandlingar inför “hustruns” ambasssadintervju. Kanske för att han hade glömt bort vad hans hustru hette och hur många barn han egentligen hade…"

Merit Wagers blogg

Kan vi då kanske lita på att Anab och hennes fem påstådda syskon är dna-testade och bevisat barn till den angivne fadern?

fredag 29 augusti 2008

Demokraten Jan Hägglund talar ut

Västerbottens Folkblad låter den vänlige demokraten Jan Hägglund skriva en debattartikel i tidningen.

"ska vi försöka tysta några ledare inom Sd" frågar sig Hägglund.

Svaret blir nej men inte på grund av att det är fel att använda sig utav våld utan av rent taktiska skäl. Hägglund skriver vidare:

"Om metoden att tysta Sd verkligen skulle fullföljas så måste grupper åka till 144 kommuner, en gång i månaden under fyra år, för att försöka hindra Sd-ledare att ta sig in i kommunernas möteslokaler!"

Nej det är klart Janne, det blir ju lite jobbigt, speciellt med de höga bensinpriserna vi har nu. Hägglund förespråkar istället att man ska tydliggöra för väljarna att sverigedemokraterna vill att "rika ska kunna anställa pigor".

Artikeln i Västerbottens folkblad

Det finns bara en Jan Hägglund.

Lennart Holmlund stöder AFA

Under en bild på en hånflinande Lennart Holmlund gottar han sig på sin blogg åt att 25 platser i landets kommunalfullmäktigeförsamlingar står tomma efter att Sverigedemokrater valt att avgå.

"visst önskar man att de inte får folk som vill engagera sig i ett parti med så mörka krafter"

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=25314

Problemet är bara det att Lennart säkert är väl medveten om orsaken till att sverigedemokrater lämnar sina platser. Säkerhetspolisens sektion mot samhällshotande brottslighet kom ut med sin senaste rapport om hot mot förtroendevalda i mars 2008, en rapport som Lennart garanterat känner till. På säkerhetspolisens egen hemsida står att läsa:

"Sverigedemokraternas förtroendevalda utsätts för omfattande och systematiska hot från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda lämnat sina politiska uppdrag."

http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter2007/hotmotfortroendevaldanyrapport.5.59a6ce1f116807f34088000356.html

Trots de blodiga våldsdåd som drabbat representanter för Lennart eget parti, som Olof Palme och Anna Lindh tycks Lennart alltså glädjas när våld och hot drabbar företrädare för andra partier.

Martin Kinnunen, Erik Almqvist och Thoralf Alfsson kanske det är okej att uppföra sig hur som helst emot, de är ju en del av de "mörka krafter" som Lennart talar om.

Vilket svin du ändå är Lennart.

torsdag 28 augusti 2008

Mysteriet Anab Hussein

Västerbottenskuriren lät igår meddela att polisen ska fortsätta hålla förhör med Anab Hussein.
Hos Westerbotten ställer vi oss frågan om herr Kling och herr Klang inom den svenska poliskåren har fått för sig att DNA-testa den unga kvinnan? Om man inte DNA-testar de anhöriginvandrande kan det ju möjligen finnas en risk för att de som fått PUT låter obesläktade individer anhöriginvandra, kanske till och med mot betalning? BNP per capita är kanhända något lägre i Somalia än i Sverige vilket kan ge somalierna incitament att bege sig till Sverige...

http://www.vk.se/Article.jsp?article=211829

I och med denna länk:
Umeå
är bloggen registrerad på bloggkartan.se