fredag 28 november 2008

Exlandshövding förespråkar Urangruvor

Västerbottens förre landshövding Lorents Andersson förespråkade häromveckan att urangruvor bör öppnas i norra Sverige och att Luleå universitet ska utses till urangruveforskningscentrum.

Andersson menar på att "Det behövs forskning om hur man kan bryta uran under miljömässigt trygga former".

I Västerbottens Folkblad har Magnus Ericsson, senior partner på Raw Materials Group i oktober uttalat sig i samma ämne (här) på ett sätt man kan fundera över speciellt nu när det bara åtestår två länder innan Lissabonfördraget kan kuppas igenom:

"Ytterligare en positiv faktor är att området kommit upp på EU:s dagordning. – Det uppmärksammas alltmer att den nordiska gruvbranschen kan bidra till den europeiska försörjningstryggheten, säger Magnus Ericsson."

Kan man misstänka att de övriga länderna inte vill att Sverige själva skall få välja hur mycket Uran man vill sälja och till vilket pris, utan Sverige skall fås att sälja rabatterat Uran till EU i de kvantiteter som EU kräver?

Miljöproblemen vid Urangruvor består främst i att andelen klyvbart material är låg och man måste ta upp stora mängder sten för att få ihop en viss mängd klyvbart material (Uran, Thorium). Detta leder till att man i anslutning till Urangruvor får jättelika högar med radioaktivt grus. En bloggare med bra koll på gruvpolitiken i Sverige är annars Mats Holmström i Kiruna.

Man kan fråga sig om Lorents månne sitter med styrelseuppdrag i något gruv/prospekteringsföretag.

Stamstriderna i boden fortsatte förra veckan rapporterar Fria Nyheter.
I Luleå har en muslimsk friskola fått stänga i mitten av terminen, mer om det hos muslimska friskolan.

Rättvisepartiet byter ståndpunkt.

I augusti skrev Jan Hägglund i Västerbottens Folkblad (här):

"DE SOM FÖRSÖKTE tysta Sd-ledarna 5/8 i Umeå, genom visselpipor med mera, begick ett misstag"

Artikeln i övrigt antyder förvisso att det mest är av taktiska skäl Jan anser att man inte skall störa andra partiers torgmöten.

Nu tycks rättvisepartiet officiellt ha bytt inställning i mötessabotagefrågan. I senaste numret av sin tidning, offensiv (här), förnekar partiföreträdaren Kristofer Lundberg, årets pitebo 2003, i samband med mötesstörningar i Göteborg som rättvisepartiet deltagit i att det skulle vara odemokratiskt att störa sverigemokratiska torgmöten.

"Detta är demokrati i praktiken" säger Kristofer om störningarna.

Mötesstörarna bestod enligt GP främst av rättvisepartister och personer från iranska flyktingars riksförening. Sabotaget bestod bland annat i äggkastning, uppspelande av musik och skrän, till viss del understött av megafoner.

En och annan sten kastades också, sladden till högtalarsystemet drogs ut vid ett tillfälle och den flagga som sverigedemokraterna ställt upp bröts av.

mötesstörare i Brunnsparken

Årets pitebo 2003 hade megafonen med sig.

torsdag 27 november 2008

Ankarbarn på KFUM

Ensamkommandeimmigranterna och bröderna Mustafa och Ghaith Kinani trivdes inte i Bagdad. Via Åsele kom de att bosätta sig hos KFUM:s ensamkommandeboende i Umeå. På KFUM var det vanligt med bråk och att polisen kom på besök för att försöka tillse att de boende uppförde sig på ett mer civiliserat sätt. Förra veckan anlände så de boxningsintresserade brödernas föräldrar som anhöriginvandrare så att familjen kunde enas. Så gullesnuttigt!

Artikel i DN

Allmänna arvsfonden har undersökt fenomenet med ensamkommande och skriver så här:

"Ensamkommande barns och ungdomars situation är speciell på flera sätt. Utsattheten bottnar framför allt i att de allt som oftast inte söker sig bort från hemlandet av egen vilja utan beslutet fattas av kvarvarande vuxna, närmare av den egna familjen."

"De flesta som skickas iväg är pojkar i de övre tonåren, och de är oftast äldst bland sina syskon"

" De kommer mest från kollektivt orienterade samhällen där sammanhållningen i familjen betyder allt. Att separeras från familjenätverket i en utvecklingsmässigt känslig ålder kan utgöra en riskfaktor för vuxenblivandet p.g.a. bristen av vuxna identifikationsobjekt (Nestler, 2003). Ofta har dessa ungdomar stora krav på sig från familjen i hemlandet, eftersom de förväntas att lyckas snabbt i det nya landet och sedan hjälpa de kvarvarande."
Allmänna arvsfondens rapport

Grattis Mustafa, mission accomplished, nu har även mamsen och pappsen fått komma hit och ta del av de svenska bidragssystemen!

måndag 24 november 2008

Flykting?

22-årige Elias Kamyab från Afghanistan har fått uppehållstillstånd.

Kamyab kom till Sverige i slutet av 2004.

Enligt egen uppgift tvingades han flytta från den region han bodde (Uruzgan) i södra Afghanistan till en annan del av landet vintern 2001/2002 efter den amerikanska invasionen.

Anledningen skall ha varit att han som 14-åring var en av få icke-analfabeter i byn och hade tvingats "lära ut sunnimuslimska ritualer och läror" till de shiamuslimska byborna av Talibanerna. När Talibanerna stack efter den amerikanska invasionen ska byborna ha velat döda honom eftersom han arbetat åt Talibanerna.

Han reste till sin mammas kusin i norra delen av landet som lånade honom drygt 10 000 Euro som det skulle kosta att ta sig till Sverige.

En tisdag i början av september 2007 skulle han infinna sig hos migrationsverket i Skellefteå för att skriva på papper om att han skulle återvända hem frivilligt, men han dök aldrig upp. Kamyab hade då fått avslag på sin asylansökan för sjätte gången.

Kamyab valde att leva kvar i landet illegalt och efter några månader tog hans fall upp till förnyad prövning av migrationsverket. I november 2008 beviljades han PUT.

Kamyab har fått mycket uppmärksamhet i lokala tidningar och den statskontrollerade TV:n/radion.

Vad gäller möjligheterna att kunna utvisa Afghanistanier till en annan del av Afghanistan än den del de kommer ifrån skrev Migrationsverket så här i somras i ett annat ärende.

"Migrationsöverdomstolen säger att det får anses vara fullt möjligt, relevant och rimligt för mannen i ärendet att använda sig av ett internt flyktalternativ till t.ex. Kabul, även om han inte har ett socialt nätverk där."(källa)

Migrationsverkets generaldirektör välkomnade den vägledande domen.

Kamyab har uppenbarligen släkt i form av sin mammas välbärgade kusin i norra Afghanistan men av någon anledning anser inte migrationsverket när de för sjunde gången tar ställning i fallet att intern flykt inom landet är ett alternativ i Kamyabs fall.

Den afghanska ungdomsföreningen i Skellefteå har ett åttiotal medlemmar. På ungdomsföreningens hemsida gläder sig Kamyab åt mötesstörningarna vid Sverigedemokraternas torgmöte i Umeå i somras. "Utmärkt!" skriver Kamyab som tydligen inte uppskattar mötesfrihet och yttrandefrihet.

Westerbotten har inte lyckats luska ut på vilka grunder Kamyab fått uppehållstillstånd, om det är på grund av att migrationsverket nu börjat tro på hans historia eller om han stannat i Sverige så länge att man anser det inhumant att utvisa honom.Elias Kamyab
Andra bloggar om Kamyab:Jacob Lundberg SMIA

söndag 23 november 2008

Tillbakablick

För bloggens eventuella nytillkomna besökare görs här en sammanställning över mindre dåliga och ointressanta bloggposter från de senaste tre månaderna.

Ett bloggposter innehållande kommentarer från Umeås något koleriske kommunalråd Lennart Holmlund finns här.

Ett antal bloggposter om Rättvisepartiet socialisterna och dess i västerbotten verksamme ledare Jan Hägglund finnes här.
Jan "ska-vi-tysta-några-ledare" Hägglund
Det finns några poster om lokala invandrargrupper, Somalierna och Kurderna.

Regionbildningsprocessen i vår landsända kan du läsa om här.

Den utländska invasionen av Umeå Universitet kan du läsa om här.

Lite om det lokala inflödet av ensamkommande finner du här.

Intressant även om det inte handlar specifikt om västerbotten är möjligen sammanställningen av tyckanden från anställda inom migrationsverket som du finner här.

I övrigt finns här lite smått och gott om det ena och det andra.

lördag 22 november 2008

Levi Bergströms prioriteringar

Westerbotten har tidigare rapporterat (här) att illegala invandrare efter landstingsbeslut har rätt till gratis sjukvård på skattebetalarnas bekostnad. I veckan har landstinget beslutat om nya prioriteringar kring vilken vård som ska skattefinansieras och vad som ska finansieras enskilt.

Så här står att läsa i Västerbottens folkblad:

"Det låter som om landstinget opererat friska tidigare, förklaringen är nu att till exempel omskärelse av friska pojkar kostar 9 500 kronor i fortsättningen. Landstinget kommer att kräva att patienten, eller hans föräldrar, står för kostnaden. Pengarna kan också komma från någon annan part, som ett försäkringsbolag. Levi Bergström och Olle Edblom påpekar att det vid behov också kommer att göras individuella bedömningar. Bland annat för att försöka undvika risken att enbart pengar styr om någon ska ha råd med den här typen av behandlingar."

Menar Levi och Olle att det är viktigt att bidragstagarinvandrare som inte anser att bidragen räcker till att betala för medicinskt omotiverade skönhetsoperationer av deras gossebarn ska få operationen betald via skattsedeln eller är det en orättvis tolkning?

Levi Bergström

fredag 21 november 2008

Landsförrädarna!!!

Antiism har publicerat en fullständig lista över hur riksdagsledamöterna röstat i Lissabonfördragsfrågan.

Bland de landsförrädare som sitter på Västerbottniskt mandat återfinns:

Karl Gustaf Abramsson
Ibrahim Baylan (lade ej någon röst)
Ulf Grape
Lars Lilja (lade ej någon röst)
Maria Lundqvist-Brömster
Helén Petterson
Britta Rådström (lade ej någon röst)
Åke Sandström
Gunilla Tjernberg (lade ej någon röst)
Åtta av förrädarna.
Två svenska hjältar återfinns även bland ledamöterna:
Thomas Nihlén
Liselotte Olsson

Noterbart är att tre av fem socialdemokratiska ledamöter valde att inte rösta, de räknas här som landsförrädare ändå eftersom de inte bemödat om sig att gå till riksdagen och rösta nej i den viktigast omröstningen den svenska riksdagen haft i modern tid. Visar det sig att någon varit frånvarande pga hjärtinfarkt eller liknande får vi väl ändra listan.

Fyra av landsförrädarna i västerbottens grannlän norrbotten driver en egen blogg:
norrblogg.blogspot.com
Dit kan ni gå och skriva in era kommentarer om deras förrädiska beteende.

onsdag 19 november 2008

Landsförrädare?

Imorgon torsdag röstar riksdagan om att avskaffa Sverige som självständig nation, det så kallade Lissabonfördraget. Mer info om Lissabonfördraget finns till exempel här

Följande personer sitter i riksdagen med västerbottniskt mandat:

Ulla Löfgren Moderaterna
Maud Olofsson Centerpartiet
Maria Lundqvist-Brömster Folkpartiet
Gunilla Tjernberg Kristdemokraterna
Ibrahim Baylan Socialdemokraterna
Britta Rådström Socialdemokraterna
KG Abramsson Socialdemokraterna
Helén Pettersson Socialdemokraterna
Lars Lilja Socialdemokraterna
Liselotte Olsson Vänsterpartiet
Thomas Nihlén Miljöpartiet

Vilka av dessa som med rätta kan betecknas som quislingar och landsförrädare hoppas Westerbotten kunna berätta om imorgon efter omröstningen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta emot så Liselotte och Thomas kanske man kan lita på.

En film om Lissabonfördraget och demokratin inom EU kan ses nedan:


söndag 16 november 2008

Östra gymnasiet, Umeå

Förra läsåret förekom flera kravaller på Östra Gymnasiet i Umeå med etniska förtecken. Vid ett av tillfällena skrev Västerbottens Folkblad:

"Mellan 20 och 30 personer deltog i ytterligare ett våldsamt bråk på Östra gymnasiet. Den här gången användes tillhyggen. En person greps misstänkt för misshandel med en batong."

"När polisen skulle prata med fem- sex killar som var inblandade flydde de från polisen som fick jaga dem Öst på stan. Uppgifter sa att de var beväpnade med både batonger och knivar"

"Under helgen hade det varit oroligt på stan och på KFUM."

KFUM driver ett boende för så kallade ensamkommande i Umeå. Gymnasienämndens ordförande Eric Bergner ansåg inte att bråken borde resultera i att Umeå skall ta emot färre ensamkommande utan ansåg istället att:

"Det är oerhört komplext. På sikt kan vi inte ha ensådan oerhörd etnisk tyngd på Östra gymnasiet. Vi måste sprida ut dem"

Hur det gått med utspridningen känner Westerbotten inte till.

Som ett led i att stoppa våldet har man iallfall låtit kniv och batongslöddergruppernas ledare genomgå en utbildning, de kan nu strutta runt i tröjor som det står "Östras Hjältar" på och har fått tagit emot diplom av kommunens starke man Lennart Holmlund.

Västerbottens folkblad skriver om vilken grupp man handplockade för att gå utbildningen.

"Dessa killar var de som tidigare hade varit inblandade i bråk. I stället blev de den första kullen av Östras hjältar."

"Hjältarna" Ali Hussein Mohamed, Mahshid Marzban, Nikolay Garzon, Isa Guliyer, Abdisalaan Osmarn och Rebar Hazar. (Några av dessa kan komma från den andra kullen till vilken man inte så starkt fokuserade på att rekrytera ligaledare)

En som faktiskt erkänner att han blev handplockad av Skolledningen för att delta är Christian Nshimiyimana.

Skämt åsido, det kan säkert vara kostnadseffektivt att ge eleverna med de mest allvarliga beteendestörningarna en utbildning i hur man uppför sig som en civiliserad människa och sedan ge dem en tröja där det står att de är en hjälte, ungefär som man delar ut ADHD diagnoser till yngre elever med beteendestörningar.

torsdag 13 november 2008

Hagamannens överman dömd.

När Hagamannen greps valde Expressen att inom några timmar agera så här:

"På löpsedeln och förstasidan presenterades han med foto, förnamn och ålder. Inne i tidningen stod även efternamnet och namnet på den ort där han var bosatt. Hans yrke och arbetsplats angavs. Vidare fanns bild på bostaden samt en bild på den anhållne i vuxen ålder och en ungdomsbild. Tidningen publicerade också ett foto på mannen och hans sambo där den senares ansikte retuscherats bort."

Källa

Hagamannens enda konkurrent om titeln landets värsta serievåldtäktsman genom tiderna greps i juni 2008. Fortfarande har gammelmedia inte publicerat namn och bild på mannen trots att han precis som i fallet hagamannen åkte fast med hjälp av DNA-bevisning så det stod redan tidigt klart att man gripit rätt man. Denne man "smygaren" kallad dömdes idag i Göteborgs tingsrätt för fyra fall av grov våldtäkt och ett våldtäktsförsök till sluten psykiatrisk vård.

Än har jag inte sett en enda tidning publicera namn och bild på mannen trots att han är dömd och det gått närmare fem månader sedan gripandet. Bloggens läsare vet säkert redan vad det beror på.

Domen kan läsas i sin helhet hos Fria Nyheter.

Även SVT i Stockholm bedriver propaganda

Vi ska väl inte bara klaga på SVT i Umeå, i Stockhom är det minst lika illa. Tidigare Rapportankaret Elisabeth Höglund skrev så här häromdagen i Expressen om de så kallade "apatiska barnen":

"1.
De asylsökande barnen gick in i sitt apatiska tillstånd direkt efter det att familjerna fått avslag på sina asylansökningar.
2. De sjuka barnen blev i flertalet fall friska, så fort föräldrarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.
3. Fenomenet uppgivenhetssyndrom bland flyktingbarn var helt okänt i länder utanför Norden (läs Sverige).
4. Det mycket stora antalet apatiska flyktingbarn.
5. Epidemin följde hela tiden samma mönster.
6. Flertalet familjer saknade identitetshandlingar, något som gjorde, att ingen visste, om de apatiska barnen var föräldrarnas biologiska barn eller ej. DNA-prover fick inte tas, eftersom det ansågs integritetskränkande.
De så kallade "snälla" grupperna i debatten, bland annat barnläkarna, vägrade se dessa omständigheter, vägrade inse, att det kanske låg en hund begraven någonstans.
När andra läkare, sociologer och vårdpersonal försökte ge en avvikande bild, förlöjligades de, förtegs eller beskrevs som invandrarhatare och rasister. Det här var något av det mest obehagliga jag upplevt i Sverige."

Artikel i Expressen

'
Att den så kallade flyktingpolitiken i Sverige till största delen är ett skämt borde sedan länge stå klart för det flesta. Tyvärr är det väl helt enkelt många som vill bli lurade och tro att vi är ett humant land som hjälper flyktingar och inte ett gäng idioter som utrotar vårt eget folk och vår egen kultur till förmån för jordklotets värsta parasiter.

Mer från bloggen om SVT

tisdag 11 november 2008

Rättvisepartiets valstrategi 2006

Vi blickar tillbaka lite till valet 2006. Invällarepartiet storsatsade på berikarna genom att producera valinformation riktat specifikt till berikare på åtta olika språk.

Trots denna satsning minskade man antalet väljare på östra ersboda (Umeås mest berikade område där man blev tredje största parti 2002) från 345 till 306. Orsaken tros av Jan Hägglund (förmodligen helt riktigt) vara att miljöpartistiska bergsturken Jabar Amin drev en framgångsrik personvalskampanj. Får berikarna chans att rösta på en av sina egna så gör de hellre det än röstar på rättvisepartiet socialisterna. Jan Hägglund får väl byta namn till Muhammed inför nästa val så kanske han får fler röster.

Jan Hägglunds analys
Valinformation på åtta olika språk

lördag 8 november 2008

Gunnar Hofverberg fegar ur

I slutet av första avsnittet av Halal-serien finns fyra personer uppräknade:

Nadia Jebril inslagsproducent
Bjarne Santesson, fotograf
Gunnar Hofverberg projektledare

Joakim Sandberg ansvarig utgivare

Lite konstigt för det första att bara tre personer involverade i produktionen räknas upp, brukar väl vanligen vara fler... För det andra är det konstigt att man skriver Joakim Sandbergs namn samt hans epostadress alldeles under Gunnars namn och inte skriver ut Gunnars epostadress.

En ansvarig utgivare är väl i normalfallet enbart en juridisk figur, som en åklagare kan väcka åtal emot om det utgivna materialet innehåller något rent brottsligt som uppmaningar till brott, hot el. dyl? En person som alltså sällan har så mycket med själva produktionen att göra men som antagligen tittar igenom programmet åtminstone en gång innan sändning för att se om han har några invändningar. Även i SVT:s debattprogram var det Joakim och inte Gunnar som fick föra Halalproduktionsteamets talan. Är månne Gunnar av åsikten att journalister ofta bara är ute efter att djävlas och att man skall försöka undvika att bli utfrågade av dem? Var har han isåfall fått den åsikten ifrån? Eller anser cheferna på SVT att han är för dålig på att tala för sig?

Så här ser han ut iallafall, Gunnar.

Gunnar Hofverberg

fredag 7 november 2008

Bodensisk berikarpolis.

För att få stopp på de uppflammande klanstriderna i Boden har polisen tagit hjälp av berikarpolisen Kianoush Hassan Khani som har försökt tala de stridande till rätta. Vilken tur att de slipper kränkas av svenskjävelpoliser utan kan få prata med sin egen berikarpolis som de känner mer respekt för.

Artikel hos Norrbottenskuriren

Vid polishögskolan i Umeå är studierektor Conny Tärnklev orolig över att det är för få invandrare på polisutbildningen. Polisstudenten Chris Kay tycker det är ett problem att studenterna i dagsläget måste tala fullgod svenska för att bli antagna, det försvårar för alla invällande turkar och negrer som kommit till vårt land och ännu inte lärt sig språket som Chris tycker det är viktigt att ha som poliser.

Har vi tillräckligt med rödhåriga poliser? flintskalliga? kortväxta? överviktiga? pedofiler? Det finns många grupper man kan kvotera in om inte vill att urvalet skall ske efter kompetens utan efter att få så stor genetisk spridning som möjligt inom poliskåren.

Artikel hos SR Västerbotten

torsdag 6 november 2008

Bebildade BodenBerikare

Följande bild visar berikare i Boden.
Kolonisatörerna anmärker på att Bodens skattebetalare inte fixar en bättre lokal till dem. Om deras nuvarande lokal säger de:

"Lokalen har använts i huvudsak till gudstjänst, men alla får inte plats och detta avskräcker i första hand kvinnorna från att komma.
- Det finns ingen möjlighet för kvinnor och barn att delta. Vi skulle behöva ett kök, och något avskilt för kvinnorna"

Föreningen vill också att lokalen ska vara lämplig för bröllop. Vi utgår väl ifrån att det är könsneutrala äktenskap där även bögmuslimer ska kunna välsignas av imamen?

Artikel i NSD (gammal från 16 september, kanske har de redan förärats med en lokal av kommunen?)

Systemfel har redan skrivit en bloggpost om detta. Skriver det här också eftersom det rör norra delen av landet.

Jamal Suliman är glad idag då han fått klartecken för moskebygge i Umeå.
Artikel i Västerbottens folkblad

onsdag 5 november 2008

Besparingar i sjukvården

Igår kunde Westerbotten berätta om att alla i hela världen erbjuds vård i Västerbotten på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Idag onsdag "sitter de ledande politikerna inom landstinget i Västerbotten och tar ställning till omfattande förslag på att plocka bort delar av verksamheten för att kunna prioritera annat."

Målet är att komma fram till en plan för hur verksamheten skall kunna skäras ned med tre procent.

Artkel från SVT


Tröttnar man på den gratis sjukvården man får som illegal invandrare i västerbotten och går med på att återvända till sitt hemland kan man från den första november få 30 000 kronor i bidrag från migrationsverket. Bidragsbeloppet höjdes den första november. Den tid då polisen agerade så resolut och behjärtansvärt som i fallet med Gumuscusarna i Åsele tycks vara ett minne blott... Nåväl, polisen har väl inte politiskt stöd för att ägna sig åt utvisningar av oönskade element...

Meddelande från migrationsverket

tisdag 4 november 2008

Vård till illegala invandrare

Det vore inhumant och ovärdigt om inte alla i hela världen erbjuds vård i Sverige på de svenska skattebetalarnas bekostnad, anser landstingsrådet Levi Bergström. Gratis vård till alla är vad som hädanefter skall gälla i de fyra nordligaste länen. Sedan I Maj finns beslut om att detta skall gälla i Västerbotten.

Tydligen är alla partier ense utom moderaterna, kudos till dem.

Enligt tidningen är gruppen illegalla invandrare inte så stor i norra Sverige. Som Westerbotten tidigare rapporterat fanns det dock iallafall i Umeå ett antal illegala bergsturkar i somras.
Levi Bergström talar ut i Norra Västerbotten.

Ett tiotal stackars flyktingar som flytt undan bomberna hade inatt samlats i Boden med knivar och träpåkar, dock lade sig den tråkiga polisen i så någon trevlig och berikande kulturhappening hann aldrig komma till stånd.
Artikel i norra västerbotten
Inlägg hos Fria Nyheter

söndag 2 november 2008

Lennart Holmlund vill ha majoritetsval?

Umeås kommunalråd Lennart Holmlund skriver idag på sin blogg att:

"Med dagens system har också de små partierna alldeles för stort inflytande i förhållande till sitt väljarunderlag"

Lennart vill att man ska "höja gränsen för att partierna ska komma in i de beslutande församlingarna eller att gå mot ett två eller ett trepartisystem".

Lennarts Blogg

I vårt norra grannlän Norrbotten rapporterar idag den utmärkta bloggen Rasrisk om att Gällivare och Kiruna kommuner skulle ge upp detaljplanemonopolet till gagn för LKAB men till men för kommuninvånarna.

Inlägget i Rasrisk

lördag 1 november 2008

Notiser från norrbotten

Tydligen är 90 procent av norrbottningarna negativa till regionbildning med Västerbotten och delar av Västernorrland men regionbildningen skall drivas igenom ändå? Norrbottens sjukvårdsparti tror att regionbildningen kommer bli den stora valfrågan 2010.

Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten

I Boden hade man i veckan vissa problem med kriminella invandrare. 10-20 män beväpnade med knivar och bordsben deltog i en "landskamp" mellan invandrare från två olika länder.
Norrbottenskuriren
Norrländska socialdemokraten (bildreportage)

Undrar om inte Boden, en garnisonsstad vars regementen tidigare varit en viktig del i invasionsförsvaret nu är något utav ett regionalt center för migrationsverket i främjandet av invasionen av Sverige...