tisdag 23 december 2008

Invandring och sexuell hälsa

(Hela inlägget mer eller mindre kopierat från Fria Nyheter)

Som Fria Nyheter tidigare berättat om (här) så utgörs de flesta nya hiv-fallen i Sverige utav smittade invandrare som kommer hit. Endast ungefär hälften av de asylsökande accepterar det frivilliga HIV-test som alla som söker asyl erbjuds gratis. År 2004 accepterade exempelvis 60 procent av de asylsökande att HIV-testas och under 2005 var det knappt 40 procent.(källa)

Chefen för socialstyrelsens smittskyddsenhet har tidigare kritiserat att så få testas och menar på att det riskerar orsaka smittspridning från invandrare som inte vet om sin sjukdom. (källa)

Andelen hivsmittade bland en del invandrargrupper är stor i jämförelse med befolkningen i övrigt. Landstinget i Västerbotten har valt att förmedla statliga medel till vissa invandrarorganisationer så att de kan informera om hur man undviker smittspridning.(källa)

Bland de HIV-bekämpningsprojekt som invandrarorganisationer fått pengar för under 2007 kan räknas:

Hiv/aids hälsoutbildningsprojekt för afrikanska immigranter i Västerbotten", African Resource Centre (ARC), Umeå

”Kulturinformatörer från skilda nationaliteter”, Invandrar- och kulturinformatörsföreningen, Umeå

”Västerbottens gemensamma aktion mot hiv/aids", Islamiska föreningen i Umeå

”Skellefteå gemensamma kraft mot hiv/aids”, Somaliska föreningen i Skellefteå

Möte med Somaliska riksförbundet:

Somaliska riksförbundet:

"Vi arbetar även med att öka medvetenheten och därmed minska spridning av sexuellt överförbara sjukdomar,. Särskilt ligger fokus på HIV/AIDS. Förutom det ovan nämnda informerar vi även om farorna med "kulturdrogen" Khat. Och inte minst arbetar vi med att informera om kvinnlig könsstympning. " (källa)

Inför valet 2006 presenterade Nyamko Sabuni ett tiopunktsprogram där flera av punkterna var åtgärder mot könsstympning och andra sedvänjor som inriktar sig på flickor/unga kvinnors underliv. Ahmed Hersi, folkpartistisk landstingspolitiker och ordförande för Somaliska föreningen i Umeå, krävde att Nyamko skulle avgå. (källa)

Ahmed Hersi


Bloggen tar nu jullov några dagar och passar på att önska alla läsare en riktigt god jul.

lördag 20 december 2008

Umeå Boskola

AB Bostaden i Umeå anordnar tillsammans med Medborgarservice, AB Bostaden, Umeå energi, Hyresgästföreningen, ABF och Folksam en skola i hur man bor i lägenhet. Utbildningen bedrivs för tillfället endast på arabiska, somaliska och Amharinja.

"
− Jag fick ingen information, inget papper om vad
som gäller när vi flyttade in. Det enda vi skulle göra
var att skriva under ett obegripligt kontrakt som vår handläggare från Migrationsverket sa var okej, säger Jabouri som är en man med en bekymrad rynka i pannan.

Han ger uttryck åt den känsla av utsatthet som de
andra runt bordet kan känna igen. Det handlar om
så mycket mer än att bara veta vad som gäller kring boendet. Frågan är hur de ska hitta sin plats i detta
nya land och varför den information kommunen
erbjudit är så mager.
"

Stackars kolonisatörer.

Hor vi göra för att bo i sån lägenhet? hor använda man toaletten?

källa

"Alla kommer från Irak" anger källan. Enligt migrationsverket vägrade 95 procent av de som sa sig komma från irak under 2007 visa upp någon som helst form av identitetshandlingar så hur många på bilden som verkligen kommer från Irak är svårt att säga.

onsdag 17 december 2008

Världsunik arbetskraftsinvandringslag

Tobias Billström - migrationsminister

"migrationsministern berättade att den här lagen är unik i hela världen eftersom det inte finns några restriktioner för arbetskraftsinvandringen, vilket det gör i alla andra länder. Som kvoter och poängsystem etc. Här är det enbart arbetsgivarna som bestämmer vem/vilka de vill anställa."

Källa

måndag 15 december 2008

Det går vilt till i Vilhelmina

I vilhelmina gick det vilt till idag. Vid lunchtid idag var det bråk mellan asylsökande ungdomar från två olika folkgrupper födda 1990-1996 (enligt deras uppgedda födelseår får vi väl tillägga) vid migrationsverkets lokaler. (källa) Fyra fick åka till sjukstugan.

Vid fyrasnåret blossade bråket upp igen. Denna gång var tio ungdomar inblandade. Kniv och avslagen flaska användes som tillhyggen. En man med skärskador fick åka till sjukstugan. (källa)

På med spännbälte, munkorg och handklovar och skicka hem kräken till långtbortistan.

Kö utanför ambassaderna

SvD skriver idag om de nya arbetskraftsinvandringsreglerna. Några citat:

"Nu på morgonen köar människor utanför svenska ambassader runtom i världen. De ansöker om arbetstillstånd enligt den nya lag som träder i kraft i dag."

"
Om ansökan uppfyller kraven kan människor – trots att de har arbetat i Sverige illegalt – få arbetstillstånd."

Artikel i SvD

Hos Merit Wager skrev häromdagen en migrationsverksanställd om sina tankar om hanteringen av sökande inom migrationsverket:

"

Vi nu är fullt sysselsatta med att ge AT-UND (undantag från kravet att inneha arbetstillstånd) till alla, till och och med till sjuka asylsökande pensionärer som aldrig haft någon avsikt att jobba här. Alla ska ha AT-UND före den 15 december! Oavsett om de sökt det eller inte.

En intressant sak har jag noterat: Personer som bott illegalt i Sverige sedan deras ansökningarna avslagits och vilkas avvisnings/utvisningsbeslut nu har preskriberats och som ansöker om asyl på nytt är alltid väldigt måna om att poängtera att de minsann är rekorderliga människor nu och villiga att arbeta och följa den svenska lagen och de svenska myndigheternas beslut, vilket de ju inte gjorde när det gällde avvisningsbeslutet som ju inte var ett riktigt och rättvist beslut.

De har inte begått brott - förutom brottet att ha vistats här illegalt och arbetat här illegalt, vilket ju inte var ett riktigt brott utan bara ett beslut som de var tvungna att ta på grund av de inte fick en rättvis bedömning av sina asylskäl. De är fortfarande svårt traumatiserade och väldigt sjuka på alla sätt och vis, nu finns det heller inga asylskäl kvar, men de arbetar heltid och de är förstås mest intresserade av att nu få uppehållstillstånd som arbetskraft.

Dessa personer har aldrig ens gett in några id-handlingar, vi har ingen aning om vilka de är. Vi vet till exempel inte om A som jobbar på restaurangen B sedan ett halvår tillbaka verkligen är A, och vi förstår inte hur man kan bli anställd någonstans i Sverige, ens som vikarie, utan att visa vem man är.

"

fredag 12 december 2008

Ny arbetskraftsinvandringslag 15:e december

Den 15:e december börjar en ny lag gälla för arbetskraftsinvandring från tredje världen.

Miljöpartiet har tillsammans med regeringen drivit igenom den nya lagen. Så här har SR tidigare skrivit i frågan: (källa)

"Det viktigaste, enligt miljöpartiets gruppledare i riksdagen Mikaela Valtersson, är att inte en myndighet ska avgöra om det råder brist på arbetskraft, utan att det är fritt fram för exempelvis en ryss eller afrikan att börja arbeta inom vilket område som helst bara hon får ett riktigt arbete.

– Det är upp till arbetsgivaren att själv avgöra om det råder brist om man har behov av arbetskraft utanför EU-området eller inte. Någon annan ordning är helt orimlig och gör att det blir ett ineffektivt system som inte möjliggör för människor att komma hit, säger Mikaela Valtersson."

Mikaela Valtersson

Om någon av invandrarföretagarna i västerbotten vill hjälpa en av sina landsmän att komma till Sverige är det bara att anställa denne nästa gång det behövs en ny diskplockare till restaurangen.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att arbetslösheten kommer att stiga till nio procent 2010. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger att "Arbetslösheten väntas öka mest bland ungdomar, men också mycket bland utlandsfödda. De är en av Arbetsförmedlingens prioriterade grupper," (källa)

På sin egen hemsida (här) listar Mikaela sina viktigaste argument för reformen. Bland annat anser hon att

"Det behövs ett inflöde av människor i arbetsför ålder för att säkra tillgången på arbetskraft både i näringslivet och i den offentliga sektorn. "

Regeringens lagrådsremiss vad gäller de nya reglerna för arbetskraftsinvandring återfinns här

onsdag 10 december 2008

Uranjägare i Åsele med mera

Företaget Uranium Prospect har ansökt hos bergsstaten om att få leta uran i Åsele. (källa)

Landsförrädaren KG Abramsson går ut i Västerbotten Folkblad och propagerar för uranbrytning i Vilhelmina.

Kommunfullmäktige i Vilhelmina röstade nej till att ge företag rätt till uranprospektering i Vilhelmina, anledningen tycks främst ha varit att uranbrytning har negativa konsekvenser för miljön i gruvans närhet. KG tycks mena på att tillgången på uran på världsmarknaden i framtiden är osäker och att vi därför måste förbereda oss på att bryta malm själva. (VF:s artikel)

I Sorsele har en ung man blivit dömd för misshandel. Av följande mening att döma: "Men väl i köket på deras boende slog den ene till den andre i huvudet med ett dricksglas." kan man ana att det rör sig om ensamkommande. Verkar inte som om den dömde skall utvisas dock, vilket kan tyckas vara en självklarhet åtminstone om han inte vid tiden för gärningen beviljats PUT. (artikel)

Mot kommunfullmäktiges uttryckliga vilja har naturvårdsverket valt att sätta upp ett fjällområde inom Sorsele kommun på sin nationalparksplan. (källa)

I Boden tycks stamstriderna fortsätta. Den fjärde december fick polis tillkallas till centrala Boden för att tala med kombatanterna(källa). Tidigare på dagen hade polisen fått åka till en skola i Boden för att ta hand om kombatanter.(källa)

I Umeå har en rotvälsketalande man attackerat en kvinna som var ute för att rasta sin hund, men av någon anledning har lokalmedia valt att göra ett undantag och berätta vad de känner till om mannens etnicitet så bloggen har inte så mycket ytterligare fakta att tillägga.

lördag 6 december 2008

Umeå stadsförsamling anställer muslim

I Kalmaritiska lokaltidningen Östran står idag följande att läsa :

"Svenska kyrkan - Umeå stadsförsamling - önskar anställa en muslim på upp till 25% arbetstid 1 jan-30 juni nästa åt med mölighet till förlängning. Den kyrkligt anställda muslimen, som alltså ska vara troende, ska tillsammans med en pedagog och en präst möta elever i årskurs 7 för att visa på möjligheter att leva tillsammans i fred och frid, oavsett religion, kultur och etnicitet. Ungdomar ska få fördjupa sig i vad respekt innebär i ord och handling. Projektet genomförs på skoltid."

Umeå stifts tidigare kyrkoherde Håkan Holmlund gick i pension tidigare i höstas. Den tillträdande kyrkoherden Kenneth Nordgren utsågs i mars men kommer inte att tillsätta tjänsten förrän i januari. Det är sålunda något oklart vem som bör hållas ansvarig. Möjligen är det ett beslut på politisk nivå.

De västerbottniska lokaltidningarna rapporterade tidigare i veckan om att en 57-årig organisationsordförande misshandlat en organisationskollega på ett "politiskt möte".

Fria Nyheter har kunnat berätta (se här) att organisationen ifråga är "Islamiska föreningen i Umeå" så beteckningen "politiskt möte" kan verka något vilseledande...

Förmodligen tyckte inte Islamska föreningens ordförande att han fick tillräckligt med "respekt" av sin kollega och ville därför vara snäll och med "handling" lära honom att visa mer respekt. En naturbegåvning i att lära ut respekt alltså. Kenneth Nordgren, rekryteringsfrågan är löst.

torsdag 4 december 2008

Norrblogg

En av de ledande lokalpolitiska bloggarna från denna del av landet är norrblogg som drivs av fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten.


Hannah Bergstedt, Fredrik Lundh, Maria Stenberg och Karin Åström

Vi kan börja med att notera att ingen av ledamöterna valde att rösta emot Lissabonfördraget.
Fredrik och Hannah och Karin valde att rösta ja till fördraget emedan Maria inte behagade dyka upp vid omröstningen. Av bloggen framgår att Fredrik bara någon dag innan Lissabonfördragsomröstningen demonstrerade på Mynttorget för den svenska modellen men när det kom till omröstning valde han ändå att rösta ja till fördraget.

Fredrik kanske hoppas på en lång och lönande karriär inom sossarna, han och Hannah är trots allt födda så sent som 1977, då kanske det är bäst att protestera lite lagom och sedan rösta som partiledningen vill.

Lissabonfördraget lyser i övrigt med sin frånvaro på bloggen. Två andra frågor som man tycker borde intressera riksdagsledamöter från norrbottten men som det saknas bloggposter om är regionbildningen och Urangruvornas vara eller inte vara.

Om den föreslagna regionbildningen i norr blir verklighet kommer många administrativa tjänster försvinna från norrbotten och flyttas söderut inom myndigheter som länsstyrelsen. Skellefteås tidigare starke man och ex-landshövding i Västerbotten har tidigare talat sig varm för Urangruvor i norrbotten, trots att Urangruvor är kända för att ha starka miljömässigt negativa konsekvenser för de som bor i deras närhet.

Däremot kan man läsa om hur viktigt Fredrik tycker att det är att byta namn på "registrerat partnerskap" och kalla det för "äktenskap" samt att Fredrik uppmanar folk att gå på HBT-konferens. Fredrik tycks mena att diskrimineringen av män som tvunget vill gå omkring i klänning är ett stort samhällsproblem.

I övrigt kan man på bloggen mest läsa gnäll på regeringen utan konstruktiva motförslag, hur ledamöterna åker runt med LO till arbetsplatser och propagerar för den viktigaste fackliga frågan av alla, "vad ni än gör så rösta för helvete på socialdemokraterna", samt allmänt babbel.

onsdag 3 december 2008

AIDS-invandrerska?

Lokaltidningarna skriver idag (VK,VF) om en invandrare som anlitat sjukvården under uppgivande av falsk identitet (sin kompis). Kvinnan åkte och testade sig för en vad tidningarna betitlar "blodsmittesjukdom" som det visade sig att hon hade. Anledningen till uppgivandet av falsk identitet skall enligt kvinnan själv ha varit att hon saknade de sista fyra siffrorna i personnumret (när får man det? Får alla som har permanent uppehållstillstånd sina fyra sista siffror automatiskt? Saknade hon uppehållstillstånd?) och därför oroade sig för att behöva betala för vården.

Fria Nyheter visade häromdagen (se här) följande stapel över hur folk i Sverige HIV-smittas.
VK berättade häromdagen om en 57-årig ordförande för en politisk organisation i Umeå som åtalats för att ha misshandlat en kollega inom den politiska organisationen i samband med ett politiskt möte. Någon av bloggens läsare som sitter inne med mer info i ärendet?