lördag 30 maj 2009

Fler ensamkommande till Umeå

Från Umeå kommuns hemsida:

"Under årets två första månader har fler än 300 ensamkommande barn och ungdomar sökt asyl i Sverige. Socialnämnden i Umeå vill därför utöka kommunens verksamhet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten finansieras fullt ut av Migrationsverket.

Sedan tidigare har Socialtjänsten en verksamhet - Pangea - med 12 platser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Efter en förfrågan från Migrationsverket har Umeå Socialnämnd utrett möjligheterna att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn i Umeå. Efter att samtliga kommunala verksamheter som arbetar med ensamkommande flyktingbarn ställt sig positiva till ett utökat mottagande förslås nu en fördubbling av mottagandet i Umeå. Från tidigare 12 platser till 22-24 platser.

- Umeå kommun kan göra en stor insats när det gäller ensamkommande flyktingbarn, det är bra att vi kan gå vidare och ta emot fler, säger Britt-Marie Lövgren (FP) vice ordförande Socialnämnden."

Av någon anledning tycks man ha glömt de ensamkommande som är inkvarterade på KFUM i centrala stan, kanske för att det är andra kommuner som får betalt för dem men låter dem bo i Umeå...

Källa


onsdag 27 maj 2009

Bilder från torgmöte i Umeå

Sverigedemokraterna hade i tisdags torgmöte i Umeå. Mötet var inte utannonserat men media var inbjudna. Mötesstörningar uteblev förutom från en av arbetarinitiativets representanter som gick fram och sa något till talarna ohörbart för publiken. Störningen blev dock inte längre än tio sekunder då en polis genast gick fram och snackade med honom.Lars Bodén från Västerbottens Folkblad i
glatt samspråk med mötesstöraren.

En invandrare från SSU fanns på plats med ett plakat.
Vems intressen värnar SSU?
Talartrion: Sven-Erik Sällström,
Erik Almqvist och Jimmie Åkesson

Rådhustorget Umeå. Många närvarande
journalister skrev få artiklar om torgmötet.

Efter att Sverigedemokraterna lämnat rådhustorget klev Frank Pettersson från Arbetarinitiativet upp på talarpodiet med en medhavd megafon. Han sjöng bland annat några strofer ur en nidvisa om Olof Palme:

"Skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann"


Bilderna är fria att använda för den som så önskar.