söndag 14 juni 2009

SFI bonus i Luleå

I Luleå ska man nu införa SFI-bonus.

Sfi-bonusen innebär att elever som läser svenska för invandrare och som inom ett år uppnår betyget godkänd kan få en ekonomisk belöning på mellan 6.000 och 12.000 kronor.
källa